FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

GSM şirketleri için yeni karar: Borcu silen vergiyi az ödeyecek! OHAL kararnamesi yayımlandı

Elektronik haberleşme ve su yapıları denetim hizmetlerine ilişkin tedbirleri içeren 140 sayılı OHAL Kararnamesi yayımlandı. Elektronik haberleşme hizmeti veren şirketler, depremzedelerin borçlarını silmeleri ve OHAL boyunca oluşan borçlardan feragat etmeleri halinde, bu tutarları vergiden düşebilecek.

GSM şirketleri için yeni karar: Borcu silen vergiyi az ödeyecek! OHAL kararnamesi yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Kararnameye göre, OHAL süresince depremden etkilendiğini belgeleyen bireyler için yapılacak yeni aboneliklerde ilk tesis özel iletişim vergisi alınmayacak. OHAL illerindeki mobil aboneliklerden 3 ay süreyle telsiz ruhsatname ve kullanım ücreti alınmayacak.

İşletmeciler, depremzede abonelere verdikleri hizmetlere ilişkin düzenledikleri faturalardan feragat etmeleri halinde, feragat edilen fatura bedellerini 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 322. Maddesi kapsamında gider olarak gösterebilecekler.

Depremden etkilendiğini belgeleyen abonelere OHAL süresince, sıfır bedel üzerinden düzenlenen hizmet faturalarında, VUK 267. Maddede öngörülen emsal bedel ‘sıfır’ olarak dikkate alınacak. Emsal bedeli sıfır olan hizmetler, kamu alacaklarının hesabına esas matraha dahil edilmeyecek.

VUK’ta Emsal Bedel, “Gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değer” olarak tanımlanıyor.

İLETİŞİM ALTYAPILARINDAN KULLANIM BEDELİ ALINMAYACAK

OHAL boyunca işletmecilerin tesis edeceği ve aciliyet arz eden iletişim altyapılarından kullanım ve geçiş hakkı ücreti alınmayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yer seçim belgesini ücretsiz olarak verecek. Bunlar için mülki amirlik tarafından verilecek belge dışında başka bir belge istenmeyecek.

Elektronik haberleşme cihaz ve altyapıları için yapılan elektrik enerjisi talepleri, bölgede elektrik şebekesi bulunması halinde, başka bir belge aranmaksızın hemen karşılanacak. Aboneliğe ilişkin bilgi ve belgeler OHAL’den sonraki 2 ay içinde tamamlanacak.

DSİ DENETİM MASRAFI ALMAYACAK

OHAL bölgesindeki inşaat halindeki HES’lerin inşaat faaliyetine devam edememesi durumunda, DSİ tarafından alınması gereken su yapıları denetim masrafı alınmayacak.

Express
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

En Çok Aranan Haberler