FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Orta Vadeli Planda flaş konut ve emeklilik detayı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Dar ve sabit gelirliye uygun fiyat aralıklarıyla konut üretimine başlanıyor. Kamu bankaları ilk kez ev alacaklara düşük kredi kullandıracak. Bireysel emeklilikte tamamlayıcı uzun süreli bakım sigortası geliyor. İşte detaylar...

Orta Vadeli Planda flaş konut ve emeklilik detayı!

Geçtiğimiz günlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye'nin refah planı Orta Vadeli Program kapsamında, 85 milyon vatandaşı ilgilendiren uygulamalar devreye girecek. İnşaat sektörü dar ve sabit gelirliye uygun fiyat aralıklarıyla konut üretimine başlıyor.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; Kamu bankaları ilk kez ev alacaklara uygun kredi sağlayacak. Bireysel emeklilikte tamamlayıcı uzun süreli bakım sigortası geliyor. Sosyal yardımlar aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak. Her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak tedbirler alınacak. İşveren katkısıyla tamamlayıcı emeklilik sistemi oluşturulacak.

KREDİ MUSLUKLARI AÇILACAK

Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2024-2026 dönemini kapsayan Program'la ev alacaklardan evleneceklere, iş arayandan girişimciye, esnaftan reel sektöre toplumun tüm kesimine yansıyacak bir program geliyor. İşletmelerin krediye erişimi kolaylaşırken, elektrikli araç, batarya yatırımı için teşvik muslukları açılıyor.

fghfhfh

Dijital Türk Lirası için idari düzenleme 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Kredi kartı kullanımı parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenlenecek.

"İKİNCİ EMEKLİLİĞE DESTEK"

Bireysel emeklilik sisteminin cazibesi artırılarak sistemdeki fon tutarı ve katılımcı sayısında artış sağlanacak. Fon türleri katılımcıların birikimi için daha fazla katma değer üretecek şekilde tasarlanacak, devlet katkısı getirileri artacak. Otomatik katılım sisteminin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak Tamamlayıcı emeklilik sistemi emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi edecek, çalışma dönemindeki yaşam standardını korumayı sağlayacak ek gelir kapısı olacak.

Tamamlayıcı uzun süreli bakım sigortası oluşturulacak. Sosyal yardımlar aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak. Evlenecek gençlerin desteklenmesi, ailenin korunması için Aile ve Gençlik Bankası kurulacak.

iStock-1300140251

DAR VE ORTA GELİRLİYE KONUT

İnşaat sektörünün afet etkilerinin azaltılması ve sosyal konut ihtiyacının karşılanmasını teminen ülke genelinde dar ve orta gelirlilere yönelik konut, iş yeri ve arsa projelerini hayata geçirecek şekilde yönlendirilecek. Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzı hızla artırılacak. Depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı artırılacak. Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek.

AFET BÖLGESİNE SOSYAL KONUT

Sosyal konut üretiminde afet riski yüksek olan bölgelere öncelik verilecek. Afet konut üretiminde hak sahipliği süreçleri iyileştirilecek, maliyet etkin afet konut üretimi sağlanacak ve geri ödeme sistemleri gözden geçirilecek. Riskli konut sorununun çözümü ve şehirlerin afetlere dayanıklı hale getirilmesi amacıyla rezerv alan ilan edilen Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devri sağlanacak.

2.7 MİLYON KİŞİYE İŞ FIRSATI

Yıllık ilave 909 bin olmak üzere yılda 2 milyon 727 bin istihdam sağlanacak. Çalışma çağındaki her bireyin üreterek gelir elde edeceği beceriler ile aidiyet hissedeceği meslekleri edinmesine yönelik programlar hayata geçirilecek. Dijital ve yeşil dönüşümle değişen işgücü piyasasına kadınların tam, eşit, güvenceli ve etkin katılımları sağlanacak.

iStock-1414584841

Kadınların işgücüne katılımlarını artıracak girişimcilik, finansal okuryazarlık, kooperatifçilik gibi alanlarda programlar, kapsamları genişletilerek yaygınlaştırılacak. Uzaktan, kısmi ve geçici süreli gibi yeni nesil esnek çalışma modelleri iş dünyasının ihtiyaçları, iş-özel yaşam dengesi gözetilerek etkili şekilde hayata geçirilecek. Yükseköğretim kontenjanları kamu ve özel sektörün orta vadede ihtiyaç duyduğu işgücü niteliğine uyumlu hale getirilecek.

YENİ NESİL ÇALIŞMA MODELLERİ

İş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getirilecek. Üç yıllık dönemde yeni nesil esnek çalışma modelleri devreye alınacak, çalışma çağına gelen bütün gençler gelir elde edeceği üretim alanlarına yönlendirilecek. Kadın, gençler ve engelliler başta olmak üzere uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma gibi esnek çalışma biçimleri yaygınlaştırılacak. Gençler olmak üzere her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak tedbirler alınacak. Geleceğin mesleklerine yönelik gençlerin kariyer farkındalıklarını artıracak programlar yaygınlaştırılacak.

AFET SİGORTASI GELİYOR

Tüm afet tehlikelerini kapsayacak afet sigortası geliştirilerek yaygınlaştırılacak, zorunlu deprem sigortasının beyanı ve ödemesinin etkin takibi sağlanacak. Bina tamamlama sigortasının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek. Sigortanın oto denetim rolü hayata geçirilerek inşaat kalitesi yükseltilerek yapı denetim sürecinde yer alan kişi ve kuruluşların mesleki sorumluluk sigortası ve yapı müteahhitlerinin yapı sorumluluk sigortası yaygınlaştırılacak.

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

En Çok Aranan Haberler