FİNANS

Para, altın, döviz, menkul kıymet hepsini kapsıyor... Varlık Barışı için başvuru süresi bugün doluyor

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan düzenlemeye başvuru için süre doluyor.

Para, altın, döviz, menkul kıymet hepsini kapsıyor... Varlık Barışı için başvuru süresi bugün doluyor

Yurt dışında ve yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan düzenlemeye başvuru için süre bugün doluyor.

Yurt dışındaki varlıklarını bugün Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara beyan eden gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek, vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunmayacak.

Beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Bu hükümden faydalanılabilmesi için beyan edilen varlıkların 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya ülkedeki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek.

iStock-1291651376 (1)

TÜRKİYE'DE BULUNAN VARLIKLAR DA BEYAN EDİLEBİLECEK

Uygulamadan Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları olan mükellefler de yararlanabilecek.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar da bugün gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik ortamda beyan edilebilecek.

BEYAN EDİLEN VARLIKLARIN TÜRK LİRASI KARŞILIĞI BEDELLERİ ESAS ALINACAK

Gerek yurt dışında bulunan varlıkların banka veya aracı kurumlara gerekse yurt içinde bulunan varlıkların vergi dairelerine bildirilmesinde, Türk lirası cinsinden para itibari (nominal) değeriyle, altın rayiç bedeliyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla hesaplanacak.

Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından pay senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle hesaplanarak Türkiye'de değerlendirilebilecek.

Beyan edilen söz konusu varlıkların Türk lirası karşılığı bedelleri esas alınacak.

Ayrıntılı bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında "Hızlı Erişim" alanında yer alan Varlık Barışı mikro sitesinden, Başkanlığın doğrulanmış sosyal medya hesaplarından, Vergi İletişim Merkezi’nden (VİMER) yurt içi aramalar için "189", yurt dışı aramalar için ise "0090–312-189-1122" numaralı telefon hattından ulaşabiliyor. (AA)

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler