FİNANS

Net bugünkü değer nedir? Net bugünkü değer hesaplama nasıl yapılır?

Finans alanında kullanılan ifadelerden biri de net bugünkü değer terimidir. Bir yatırımın yatırım yapıldığı süreç boyunca sağladığı getirinin, piyasadaki faizi ya da kendi faiziyle indirim yapılması ve net bugünkü değer teriminin karşılığıdır. Yapılan indirimin bugüne indirgenmesi ile elde edilen bir değerdir.

Net bugünkü değer nedir? Net bugünkü değer hesaplama nasıl yapılır?

Net bugünkü değer diğer adı ile "Net Present Value", özel bir formül kullanarak hesaplanan bir değerdir. Yapılan yatırımın sağladığı tüm getirinin hesaplandığı dönemdeki değerinden yatırım giderlerinin düşülmesi ile elde edilir. Projelerin kabul ya da ret kararı süreçlerinde ihtiyaç duyulan bir hesaplamadır. Hesaplama sonucu elde edilen fark rakamı pozitif ise proje kabul edilir. Eğer sonuç negatif olarak belirlenirse proje reddedilir.

Net bugünkü değer nedir?

Gerçekleştirilen yatırımlar için karşılaştırma yaparken ya da yapılan bir yatırımın değerini tespit etmeye çalışırken kullanılan yöntemlerden biri de net bugünkü değer hesaplama işlemidir. Net bugünkü değer yöntemi ile yapılan yatırımın süreç içindeki tüm gelir ve giderleri tek tek ele alınır. Net bugünkü değer yönetimi, nakit akışlarının analiz edilebilmesiyle birlikte esnek veri analizinin yapılabilmesine imkân sağlar.

Yatırımdaki riskin derecesine uygun olan faiz oranında, hesaplamanın yapılacağı tarihteki karşılığına çevirilerek iskonto yapılır. Toplamanın ardından elde edilen kâr ya da zarar tek bir rakama indirgenir. Düzenli olarak sağlanan net para akışının net bugünkü değeri özel bir formül uygulanarak hesaplanır.

Net bugünkü değer hesaplaması nasıl yapılır?

Net bugünkü değer hesaplama formülü uygulanarak hesaplanması dışında bu işlem için bazı özel siteler bulunduğu gibi bu değer Excel üzerinden formül eklenerek de yapılır. Bu sitelerdeki ilgili bölümlere gerekli bilgiler yazıldıktan sonra otomatik olarak hesaplama yapılır. Bunun dışında net bugünkü değer hesaplama formülü şu şekilde uygulanır:

Net Bugünkü Değer (NBD) = Bugünkü Değer (BD) – Gereken Yatırım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler