FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

"N" harfi ile başlayan finansal terimler

Anlamını merak ettiğiniz finansal terimleri harf sırasına göre listeleyerek kolayca bulabilirsiniz.

A’dan Z'ye Finansal Terimler Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
 • TERİM
  AÇIKLAMA
 • NACE Kodu

  Eurostat (Avrupa İstatistik Ofisi) tarafınca oluşturulan ve iş yerlerinin faaliyet konularına göre iş yerlerinin sınıflandırılmasında temek alınan uluslararası ekonomik faaliyet sınıflama sistemidir.

 • Nasdaq

  (National Association of Securities Dealers Automated Quotations), resmi bir düzenleyicisi olmayan tezgâh üstü piyasalarda (OTC) işlem gören menkul kıymetler için alım-satım fiyatlarının gösterildiği otomatik bilgi ağı olarak New York'ta kurulmuş olan özel borsadır.

 • Net Hata ve Noksan

  Ödemeler dengesi işlemi yapılırken verilerin farklı kaynaklardan elde edilmesi, değerleme, ölçme ve kayıt zamanı farklılıkları yaratır ve bu farkların ödeme dengesi tablosunda gösterdiği kalemdir.

 • Net Bugünkü Değer

  Bir yatırımın, yatırım dönemi boyunca sağladığı getirinin piyasa faizi veya kendi faiziyle iskonto edilmesi, bugüne indirgenmesi sonucu ulaşılan değerini ifade eder.

 • Net İstikrarlı Fonlama Oranı

  Mevcut istikrarlı fonlama tutarının, ihtiyaç duyulan istikrarlı fonlama tutarına oranıdır.

 • Netleştirme

  Bir ödeme veya menkul kıymet mutabakat sisteminin katılımcısının gönderdiği ve aldığı transfer emirlerinden kaynaklanan alacak ve borçların karşılıklı mahsup edilerek tek bir alacak veya borca dönüştürülmesidir.

 • Nicel Genişleme

  Merkez bankalarının ticari bankalar veya diğer özel kurumlardan finansal varlık satın almak yoluyla para arzını artırması anlamına gelen, geleneksel olmayan bir para politikası yaklaşımıdır.

 • Nihai Kredi Mercii

  Merkez bankalarının para otoritesi olma sıfatları ve finansal istikrarı sağlama yükümlülükleri sebebiyle sistemde ortaya çıkan fon açıklarının piyasadan karşılanamaması durumunda, katılımcıların son başvuru mercii merkez bankasına başvurup bu ad altında düzenlenmiş imkânlardan faydalanmalarıdır.

 • Nihai Yurt İçi Talep

  Özel ve kamu kesimi tüketim ve yatırım harcamaları toplamıdır.

 • Nominal Efektif Döviz Kuru

  Belirli bir amaca uygun olarak seçilmiş döviz kurlarının, uygun bir ağırlıklandırma yöntemi kullanılarak elde edilmiş ortalamasıdır.

 • Nominal Değer

  Bir kıymetin üzerinde yazan değerdir.

 • Nominal Değer

  Para, çek, senet, hisse senedi, tahvil, pul vb. menkul (taşınabilir) kıymetlerin üzerinde yazılı olan değerdir.