FİNANS

Proforma bilanço nedir? Proforma bilanço nasıl hazırlanır?

Proforma, belli bir tarihte bir şirketin mevcut durumunu gösterir. Proforma bilanço ise aynı şirketin gelecek dönem faaliyetlerinin planlanması sonucu ortaya çıkan rapordur. Şirketin geleciğini gösteren proforma bilanço, yetkililerin gelecek kararları almaları için önemlidir.

Proforma bilanço nedir? Proforma bilanço nasıl hazırlanır?

İçindekiler

  • Proforma Bilanço Nedir?
  • Proforma Bilanço Nasıl Hazırlanır?

Bir şirketin mevcut finansal durumunun raporlanması bilanço olarak adlandırılır. Şirketin gelecek dönem faaliyetlerini planlayarak ulaşılan rapora ise proforma bilanço adı verilir. Başka bir ifade ile bir şirketin belirli bir dönem sonrası bilançosudur. Aslında şirketin geleceğini gösterir. Proforma gelir tablosu ise gelecekteki belirli bir dönemi gösteren faaliyet raporuna verilen addır.

Proforma bilançoları oluşturulurken, çeşitli yöntemler uygulanır. Proforma bilançonun hazırlanması için dört temel yöntem kullanılır. Bunlardan ilki kapsamlı bütçeleme yöntemidir. Satışların yüzdesi yöntemi bir diğer seçenektir. Oranlar yöntemi ve regresyon yöntemi de kullanılan diğer iki yöntemdir.

Proforma Bilanço Nedir?

İşletmeler bir yandan faaliyetlerine devam ederken diğer yandan şirketlerinin gelecekleri ile ilgili sürekli kararlar alırlar. Bu kararları alırken gelecekte karşılaşılabilecek muhtemel risklere karşı bugünden çeşitli önlemler belirlemeleri gerekir. Bu önlemleri almak için kullanabilecekleri araçlardan biri de finansal planlamadır. Proforma bilanço, finansal planlama kapsamında hazırlanan finansal planların önemli bir parçasıdır.

Proforma bilanço, finansal planlamanın en önemli uygulamalarından biridir. Bunun sebebi ise proforma bilanço yardımıyla gelecek dönemdeki kaynak ihtiyacının belirlenebiliyor olmasıdır.

İşletmeler proforma bilanço sayesinde daha sağlıklı finansal kararlar alabilir. Proforma bilanço, belirli bir tarih itibariyle hazırlanan bilançodan farklı olarak, geleceğe dönük ve isteğe bağlı bilgiler verir.

Proforma bilanço oluşturulurken çeşitli yöntemlerden yararlanılır.

Proforma Bilanço Nasıl Hazırlanır?

İşletmeler, geleceğe dönük faaliyet kararları almak için finansal planlama yapmak durumunda kalır. Proforma bilanço, finansal yönetim çalışmaları içinde yer alan finansal planlamanın önemli bir uygulamasıdır.

Proforma bilanço gelecekle ilgili nakit hareketleri ve çok daha fazlası hakkında yol gösterici bilgiler verir. Böylece işletmeler finansal kararlarında daha sağlam adımlar atar.

Proforma bilanço, belirli bir tarih için düzenlenen klasik bilançodan farkı olarak geleceğe dönük bilgiler verir.

Proforma bilançoyu oluştururken, kapsamlı bütçeleme yöntemi, satışların yüzdesi yöntemi, oranlar yöntemi, regresyon yöntemi ve günlük satışlar yöntemi gibi çeşitli yöntemlerden yararlanılır.

  • Kapsamlı bütçeleme yöntemi; tahakkuk esasına dayalı bir yöntemdir. Para hareketlerini göstermez. Bu sebeple gelecekteki nakit hareketlerinin izlenebilmesine yönelik olarak nakit bütçelerinden yararlanılır.

  • Satışların yüzdesi yöntemi; hesapların bir işletmenin tahmin edilen satış düzeyine göre değiştirildiği bir yöntemdir.

  • Oranlar yöntemi; mali tablolarda yer alan iki kalem arasındaki ilişkinin basit matematiksel ifadesi olarak açıklanan bir yöntemdir.

  • Regresyon yöntemi; sadece satışlarla ilişkisi olan hesapların tutarının belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir.

  • Günlük satışlar yöntemi; proforma bilanço, bilanço hesaplarının günlük satışlar cinsinden ifade edilmesiyle oluşturulur. Yöntem uygulanırken gerekli değişkenler, gelecek senenin satış tahmini ile bilanço hesaplarının günlük satış cinsinden değerleri ile oluşturul

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler