FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Varlığa dayalı menkul kıymet nedir? Varlığa dayalı menkul kıymetlerin özellikleri nelerdir?

Varlığa dayalı menkul kıymet terimi, finans ve ekonomi alanlarında kullanılan ifadeler arasındadır. Firmaların bilançolarında yer alan teminatların ya da senetlere konu olan alacakların ikincil piyasalarda pazarlanabilir menkul değerlere dönüştürülmesi işlemidir. Para piyasalarında özellikle yurt dışında sık başvurulan bir yöntemdir.

Varlığa dayalı menkul kıymet nedir? Varlığa dayalı menkul kıymetlerin özellikleri nelerdir?

Varlığa dayalı menkul kıymetler, firmaların bilançolarında yer alan senetleri ya da teminatları para piyasalarında pazarlanabilir menkul değerlere çevirmek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Varlık ya da İpotek Finansmanı Fonları tarafından (VFF) ihraç edilirler. VFF’ye devri yapılan finansal varlıklardan gelen nakit akışları, varlığa dayalı menkul kıymetler satın alan yatırımcılara yapılacak olan anapara ödemeleri ya da dönemsel kupon ödemeleri için kullanılır.

Varlığa dayalı menkul kıymet nedir?

VDMK (Varlığa dayalı menkul kıymetler) finansal kuruluşların alacaklarına karşılık olarak çıkardıkları menkul değerlerdir. Banka kredilerine seçenek bir durum olarak görülür. Reel sektörün elinde bulunan varlıklar üzerinde işlem yapılır. Finans kurumlarının alacaklarının vadesi gelmeden nakit akışı kazanmalarını sağlar. Bazı amaçlara yönelik olarak araç görevi gören varlığa dayalı menkul kıymetlerin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Düşük gideri olan fon kaynakları sağlamak
  • Sermayenin yapısını güçlendirmek
  • Aktif ya da pasif olan dengesizlikleri giderme ve düzenleme
  • Bilançonun likit hale gelmesini sağlama
  • Sistemin etkinliğini arttırma ve iyileştirme

Varlığa dayalı menkul kıymetlere konu edilebilecek varlıklar şu şekildedir:

  • Tüketici kredileri
  • Finans firmaları hariç tutularak hizmet ve ürün üretimi yapan anonim şirketlerin müşterileri için fatura karşılığı yaptıkları satışlardan kaynaklanan teminata ya da senede bağlanmış olan ticari alacaklar
  • Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklı olan alacaklar
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

En Çok Aranan Haberler