FİNANS

Yabancı para net genel pozisyonu nedir?

Para piyasalarında bulunan bazı terimler ve ifadeler vardır. Yabancı para net genel pozisyonu terimi de para piyasalarında yer alan ifadeler arasındadır. Dövizlerin varlıklarının toplamı ile döviz yükümlülüklerinin toplanması sonucunda ortaya çıkan rakamın Türk lirası olarak karşılıkları arasındaki fark, yabancı para net genel pozisyonu ile ifade edilir.

Yabancı para net genel pozisyonu nedir?

Yabancı para net genel pozisyonu İngilizce olan "Foreign Currency Net Position" ifadesinden gelir. Oranı, borçlardan arındırılmış olan anapara tutarına bölünerek hesaplanır. Bu hesaplamada Bankaların Özkaynakları Hakkında Yönetmelik maddeleri baz alınır.

Yabancı para net genel pozisyonu nedir?

Yabancı ülkelerin para birimlerinin varlıkları toplanarak bu para birimlerinin yükümlülüklerinin toplamı karşılaştırılır. Ortaya çıkan rakamlar Türk lirası ile arasındaki farkı ifade eder. Net yabancı para pozisyonunu hesaplamak için firmaların yabancı para birimleri cinsinden yükümlülükleri ve varlıklarının farkı oranlanır. Kısa vadedeki net döviz pozisyonları da vadesi bir yıldan daha kısa olan toplam döviz yükümlülüklerinin ve varlıklarının farkıdır.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler