FİNANS

Son dakika: Memur ve memur emeklisine ikinci zam! Peki kim ne kadar emekli aylığı alacak? Bakanlık paylaştı: Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

Son dakika: 3600 ek gösterge düzenlemesinde tüm detaylar netleşirken milyonlarca memur ve memur emeklisi için ikinci bir zam ihtimalinin daha ortaya çıktığı belirtildi. Buna göre 3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından gözler tazminat yansıtma oranlarına çevrildi. Tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutarın 2 bin 336 liradan 2 bin 378 liraya çıkmasıyla, memur ve emeklilerin aylıklarında ayrıca bir artış daha olacak. Peki kim ne kadar maaş alacak? İşte merak edilen o tablo...

Son dakika: Türkiye'de uzun süredir tartışılan 3600 ek gösterge konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla son buldu. Memurlarda ek göstergede 600 puanlık artışa gidildi. Yeni düzenlemeyle meslek gruplarının emekli maaşı ve emekli ikramiyesinde de değişiklikler oldu. Tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutarın 2 bin 336 liradan 2 bin 378 liraya çıkmasıyla, memur ve emeklilerin aylıklarında ayrıca bir artış daha olacak. Peki yeni düzenlemeyle hangi meslek grubu ne kadar emekli aylığı alacak? İşte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve çok sayıdaki meslek grubundaki maaş farkları...

Özel hizmet tazminatı, ek ödeme tutarlarıyla açıklanan emeklilik tazminat tutarları en yüksek devlet memurları aylığına uygulanan yüzdelik oranlarla belirleniyor. En yüksek devlet memuru aylığı belirlenirken 1500 gösterge rakamı ile 8000 ek gösterge rakamı toplamı (9500) aylık katsayı ile çarpılıyor. Ek göstergenin 8600'e çıkması durumunda en yüksek devlet memuru aylığı da 9500 yerine 10100 rakamı ile aylık katsayının çarpımı sonucu bulunacak tutar olacak. Tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutar 2336 liradan 2 bin 378 liraya çıkacak, böylece memur ve emeklilerin aylıklarına dolaylı yoldan da bir artış sağlanacak.

1

BAKANLIK DETAYLARI AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ek gösterge düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Kamu bürokrasisindeki hiyerarşi, adalet gözetilerek, ek gösterge sisteminde yeni bir dönem başlayacak, kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı artacak. Sabah’ta yer alan haberde, ek gösterge sistemi memurun kadro unvanı-derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek. Birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseliyor. Düzenleme, 2008 yılı öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini esaslı olarak etkileyecek.

MATEMATİKÇİ VE KİMYAGER DE VAR

Kamudaki matematikçi, istatistikçi, ekonomist, kimyager, fizikçi, matematikçi, jeolog gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarılıyor.

Kamudaki fonksiyonel hiyerarşinin bozulmamasını temin etmek amacıyla genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e, il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerinin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkacak. 600 puanlık ek gösterge artışının maaş etkisi brüt 141 lira olacak.

TAZMİNAT YANSITMA ORANLARI MASADA

Emeklilik tazminat yansıtma oranı, ek göstergeye bağlı olarak en yüksek devlet memuru aylığına (9500xkatsayı) uygulanacak oranı ifade ediyor. Ek göstergeye göre yüzde 55-255 arasında değişiyor. Bu oran 2200, 3600, 4800, 6400, 7600 ve 8400 ek göstergeye çıktığında değişim gösteriyor.

Örneğin, 30 yıllık bir emeklinin 3000'den 3600'e çıkması durumunda aylığı 1234 lira, ikramiyesi de 44 bin 500 lira artıyor. Bu artışın 113 lirası 600 puan artıştan, 1073 lirası tazminat yansıtma oranının yüzde 85'ten yüzde 145'e yükselmesinden, 48 lirası da ek ödeme artışından kaynaklanıyor.

2

600 PUANLIK ARTIŞ NASIL UYGULANACAK?

Bütün çalışanlara 600 puanlık ilave artışın Devlet Memurları Kanunu'ndaki hizmet sınıfı, unvan, derece baz alınarak belirlenen rakamlarda artış yapılması şeklinde uygulanması bekleniyor.

Sadece birinci derece için değil tüm derecelerde artış yapılacak. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmen ek göstergelerinde yapılan düzenlemede her derece için 600 puan artışa gidilmedi, farklı dereceler için 350-800 puan arasında artışlar yapıldı.

AKADEMİK PERSONEL DAHA FAZLA YARARLANACAK

Akademik personelin açısından, 600 puanlık ek gösterge artışı, geliştirme ödeneğinden dolayı maaşı biraz daha fazla artacak. Akademik personel, aylık gösterge ve ek gösterge toplamı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktar üzerinden geliştirme ödeneği alıyor.

Ek gösterge artınca geliştirme ödeneği de artıyor. 1. dereceli bir öğretim görevlisinin geliştirme ödeneği yaklaşık 395 lira artacak. Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin miktarı, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı kararı ile tespit ediliyor.

3600 ek göstergede kim ne kadar emekli aylığı alacak?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler