FİNANS

Alacak devir hızı nedir? Alacak devir hızı hesaplama formülü

Alacak hesapları şirket ve işletme sahiplerinin düzenli olarak yapması gereken bir işlemdir. Bu hesaplamalar sayesinde şirketler gelecek dönem politikalarına yön verebilirler. Bu amaçla yapılan işlemlerden biri de alacak devir hızı hesaplamadır. Alacak devir hızı nedir, nasıl hesaplanır?

Alacak devir hızı nedir? Alacak devir hızı hesaplama formülü

İçindekiler

  • Alacak Devir Hızı Hesaplama
  • Alacak Devir Hızı Formülü
  • Alacak Devir Hızının Düşük Olması Neyi Gösterir?
  • Alacak Devir Hızının Yüksek Olması Neyi Gösterir?

Alacak devir hızı, bir şirketin alacaklarını tahsil etmedeki etkinliğini ölçen bir finansal hesaplama yöntemidir. Alacak devir hızı hesaplama sayesinde şirketler ne kadar verimli olduklarını ve ellerindekileri ne kadar etkili kullanabildiklerini görmüş olurlar. Bir şirket alacaklarını yakından izleyip düzenli bir şekilde tahsil edebildiği sürece başarılı kalmaya devam edecektir.

Alacak Devir Hızı Hesaplama

Alacak hesapları, doğası gereği kısa vadeli olan ve şirketler tarafından müşterilerine kullandırılan, etkin bir şekilde faizsiz kredilerdir. Bu borçları tahsil etme kabiliyeti, finansal ve ekonomik koşullar ve daha da önemlisi müşteri dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlıdır. Bu yüzden de şirketler alacak hesaplarını iyi yapmak durumundadır.

Bu noktada kullanılan yöntemlerden biri de alacak devir hızı hesaplamadır. Bu hesaplamadan ortaya çıkan alacak devir hızı oranı, bir şirketin müşterilerine verdiği krediyi ne kadar iyi kullanıp yönettiğini ve bu kısa vadeli borcun ne kadar hızlı tahsil edildiğini veya ödendiğini ortaya koyar.

Alacak devir hızı hesaplama genellikle aynı endüstride yer alan şirketlerin rakipleri karşısında konumlarını tahmin edebilmek için kullandıkları bir araçtır. Şirketler kendi oranlarını rakip firmalarla karşılaştırarak nelere dikkat etmeleri gerektiklerini görmüş olurlar.

Alacak devir hızı oranı yıllık, üç aylık veya aylık olarak hesaplanır.

Alacak Devir Hızı Formülü

Alacak devir hızı formülü, net kredi satışlarının ortalama alacaklara bölünmesidir. Bu formül ile alacak devir hızı oranı elde edilir.

Alacak Devir Hızının Düşük Olması Neyi Gösterir?

Alacak devir hızının düşük olması iyi bir şey değildir.

Alacak devir hızının düşük olması yetersiz tahsilat sürecini, kötü kredi politikalarını ya da finansal açıdan uygun veya kredibilitesi olmayan müşteriler olduğunu gösterir.

Alacak devir hızının düşük olması durumunda bir şirketin kredi politikalarını gözden geçirmesi gerekir.

Alacak devir hızının düşük olması bazen şirketlerin eksik ya da hatalı oldukları durumları görmelerine de yardımcı olabilir. Örneğin bir şirketin dağıtım bölümü yeterli hızda çalışmıyorsa malları müşterilere vaktinde iletemeyecektir. Buna bağlı olarak müşteriler ödeme hususunda sorunlar çıkaracaktır ve şirketin alacak devir hızı da bundan kötü şekilde etkilenecektir.

Alacak Devir Hızının Yüksek Olması Neyi Gösterir?

Alacak devir hızının yüksek olması şirket için iyi bir durumdur.

Alacak devir hızının yüksek olması, bir şirketin alacak tahsilatının verimli olduğunu ve borçlarını hızlı ödeyen kaliteli müşterilerin oranının yüksek olduğunu gösterir.

Yüksek bir oran, bir şirketin müşterilerine kredi verme konusunda tutucu olduğunu da gösteriyor olabilir. Bu durum, şirketlerin zamanında ödeme yapamayacak müşterilere kredi vermekten kaçınmasına yardımcı olabileceğinden faydalı olabilir.

Diğer yandan, çok muhafazakar bir kredi politikasına sahip olmak, potansiyel müşterileri uzaklaştırabilir. Bu müşteriler daha sonra kendilerine ihtiyaç duydukları krediyi sunabilecek rakiplerle iş yapabilirler. Bu da şirketin rakip şirketler karşısında alacak devir hızı oranını olumsuz yönde etkileyecektir.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler