FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

"A" harfi ile başlayan finansal terimler

Anlamını merak ettiğiniz finansal terimleri harf sırasına göre listeleyerek kolayca bulabilirsiniz.

A’dan Z'ye Finansal Terimler Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
 • TERİM
  AÇIKLAMA
 • AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku

  Genel yönetimlerin (merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sosyal güvenlik kuruluşları) sınıflandırması kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların, yurt içi ve yurt dışı piyasalardan sağladıkları borçlara ilişkin yükümlülüklerdir.

 • Akreditif

  İhracatçı firmanın talimatı doğrultusunda, malların yüklendiğini veya hizmetin yerine getirildiğini gösteren şart koşulmuş vesaikin ibrazı, belirli bir tutar ve vade karşılığında malların veya hizmetlerin ithalatçıya verileceğini taahhüt eden, dış ticaret işlemlerini güvenle gerçekleştirmeyi mümkün kılan şartlı bir banka garantisidir.

 • Alacak Devir Hızı

  Firmanın satışlarından doğan alacakların ne kadar süre içerisinde tahsil edildiğini gösteren finansal tablo analizidir.

 • Alım Opsiyonu

  Opsiyon sahibine; opsiyona konu olan malı, kıymeti veya finansal göstergeyi, kontratta yazan fiyattan, kontrat vadesinde herhangi bir yükümlülük doğurmadan satın alma hakkı verir.

 • Amortisman

  İşletmelerin kullanmak üzere aldıkları varlıkların aşınması ya da eskimesi gibi durumlarda gösterilebilen gider payıdır. Yıpranma payı olarak da adlandırılır.

 • Analitik Bilanço

  Bilançonun aktif ve pasif kalemlerinde yer alan hesapların birbiriyle netleştirilerek uygun bir gruplama altında toplulaştırıldığı bilançodur.

 • Ara Kazanç Ticareti

  Daha düşük faizli (maliyetli) para biriminden borçlanarak alınan krediyi, daha yüksek faizli (getirili) para birimine yatırım yaparak değerlendirmek.

 • Arbitraj

  Fiyat farklılıklarından faydalanarak para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alıp satma işlemidir.

 • Asit Test Oranı

  Bir firmanın dönen varlıklarından stoklarının çıkarılıp kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesiyle elde edilen orandır.

 • Avans

  Mal veya hizmetler için peşin olarak ödenen veya yapılan sözleşmeye bağlı olarak ödenmesi gereken tutarın bir parçasıdır.

 • Ayı Piyasası

  Piyasaların karamsar durumda, fiyatların uzun bir süre daha düşüş trendinde olacağı beklentisi olduğu durumlarda kullanılan bir terimdir.

 • Açık Mektup

  TCMB Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca enflasyon hedeflerine ulaşılamaması veya ulaşılamaması olasılığının ortaya çıkması halinde, söz konusu durumun nedenlerinin ve alınması gereken önlemlerin Hükûmete yazılı olarak bildirildiği ve aynı zamanda kamuoyuna açıklandığı yazılı metindir.

 • Açık Piyasa İşlemleri

  Merkez Bankası'nın dolaşımdaki para miktarını kontrol edebilmek amacıyla hazine bonosu, tahvil ve hisse senedi alım satımına gitmesidir.

 • Açık Pozisyon

  Döviz, altın, menkul kıymet gibi bir finansal araç üzerinden sahip olunan varlıkların aynı cinsten yükümlülükleri karşılayamayan kısmıdır.

 • Açığa Satış İşlemi

  Borsada sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarını sonradan yerine koymak şartıyla satmak ya da satışına ilişkin emir vermek.