FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Cari açık nedir? Cari açık nasıl kapanır, hangi durumlarda oluşur?

Ekonomik krizleri, ihracat harcamalarının da azalmasına neden olur. Ülke ekonomilerinde meydana gelen bu krizler cari açık oluşumuna sebebiyet verir. Cari açık oranları ile ekonomi piyasasını fazlasıyla etkiler. Günümüzde birçok kişinin gündemini meşgul eden cari açık, ülke ekonomisi açısından kısa ve uzun vadede bazı etkiler yaratır. Cari açık hangi durumlarda oluşur? Cari açık nasıl kapanır?

Cari açık nedir? Cari açık nasıl kapanır, hangi durumlarda oluşur?

İçindekiler

 • Cari Açık Nedir?
 • Cari Açık Artarsa Ne Olur?
 • Cari Açık Hangi Durumlarda Oluşur?
 • Cari Açık Nasıl Kapanır?
 • Cari Açık Nasıl Hesaplanır?

Cari açık oranları, ekonomiyi yakından ilgilendir. Özellikle finansal krizlerin nedenleri arasında ilk sırada yer alan cari açık, artmaya devam ettikçe ekonomi alanında daha büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Cari açığın ortaya çıkmasında birçok sebep etkendir. Cari açık nedir, artarsa ne olur?

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Cari Açık Nedir?

Ekonomi verilerinde önemli bir yere sahip olan cari açık, özellikle işletmeleri yakından ilgilendirmektedir. Bir ülkenin ithal ettiği malların ihraç ettiği mallardan daha fazla olmasına cari açık denir. Ülkenin ithal ettiği mallara harcadığı miktar, ihraç ettiği mallara harcadığı miktarı geçtiğinde cari açık söz konusu olur. Ödemeler bilançosu dengesinin önemli bir unsuru olan cari açık, ülkenin dış işlemlerinin hesaplanmasında da büyük bir rol oynamaktadır.

İthalat ve ihracat işlemlerinin miktarındaki değişiklikler, cari açıkta da farklılıklar yaratmaktadır. Bu noktada cari açık neyi gösterir sorusunun yanıtı önem kazanır. Cari açık ortaya çıktığında ekonomi alanında krizler yaşanır. Bu krizler hem işletmeleri hem de tüketicileri ciddi şekilde etkiler.

Cari Açık Artarsa Ne Olur?

Cari açık arttığında ülke ekonomisi bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenir. Cari açıktaki artış ne kadar fazla olursa ülkeye gelen para giden paradan o kadar az olur. Bu durum da ekonomik gelişimi büyük ölçüde engeller.

Yurt içindeki yatırımların finanse edilebilmesi için dışarıdan alınan borcun faizi, yatırım getirisinden daha düşük olduğu durumlarda cari açıktan olumsuz yönde etkilenme olmayabilir. Fakat bu olumsuz yönde etkilenmenin olmaması için ülkenin var olan borçlarını ve faizlerini karşılayabilecek gelirinin olması gerekir. Aksi takdirde cari işlem açığı karşısında ülke ekonomisi ciddi zararlar görebilir.

Cari Açık Hangi Durumlarda Oluşur?

Ekonomi alanında cari açığın ortaya çıkmasında birçok etken vardır. Bu etkenler hem işletmeleri hem de ülke ekonomisini büyük oranda etkiler. Cari açık nedenlerini şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Aşırı yükselmiş döviz kuru
 • Yüksek oranda enflasyon
 • Diğer ülkelerde yaşanan ekonomik durgunluk
 • Ülke olarak fazla borçlanma
 • Ülke çapında yıllık bazda ihracatın büyük ölçüde azalması
 • İthalata harcanan miktarın ihracata harcanan miktarı geçmiş olması

Transfer hesapları da cari açığın ortaya çıkmasında önemli rol oynar. Yurt dışında çalışan kişilerin getirdikleri dövizin giriş çıkışında cari açık oluşabilir.

Cari Açık Nasıl Kapanır?

Cari açığı tamamen kapatmak veya düşürmek için bazı önlemlerin alınması gerekir. En önemlisi ihracatın ithalattan daha yüksek olmasına ihtiyaç vardır. Diğer yapılabilecekleri ise şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • İhracatın artması için daha fazla ürün üretilmelidir.
 • Bir diğer önlem ise vergilerdir. Vergi bedelinde artış olduğunda ithalat oranı da artış gösterir.
 • İthalat odaklı politikaların yerini ithal ikameci sanayileşme gibi ihracata yönlendiren politikalar almalıdır. Yani üreticilerin ihracat yapmasına yönelik politikalar izlenmelidir.

Devalüasyon ile ulusal para değerini diğer döviz türlerine göre geliştirerek ülkedeki üreticilerinin mallarının daha hızlı ihraç edilmesi sağlanabilir. Ülke mallarının ucuzlaması ile dış ülkelerden bu mallara olan talep artış gösterir. Bu artış sonucunda da ihracattan kazanılan miktar ithalata harcanan miktardan fazla olur.

Cari Açık Nasıl Hesaplanır?

Cari açık hesaplanmasında ödemeler dengesine büyük ihtiyaç duyulur. Sermaye hesabı ile birlikte cari dengeye de ihtiyaç vardır. Cari denge; mal dengesi, hizmetler dengesi, yatırım gelirleri dengesi ve cari transferlerin toplamından meydana gelir.

Ülkenin diğer ülkelere yaptığı döviz yatırım bedeli ile birlikte diğer ülkelerin bu ülkeye gerçekleştirdiği döviz yatırım bedelleri cari açığın hesaplanmasında önemli rol oynar. Bütün bu hususların olumlu yönde ortaya çıkması, ülkede cari açık yok anlamına gelir.

Express
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

En Çok Aranan Haberler