FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Cari oran nedir? Cari oran hesaplama nasıl yapılır?

Cari oran hesaplama işlemi için dönen varlıklar ve kısa vadeli yabancı kaynaklar bilinmelidir. Dolayısıyla cari oran için, işletmenin kısa süreli borçlarını ödeme yeterliliğinin bulunmasını sağladığı söylenebilir. Cari oran ne demek, cari oran hesaplama formülü nedir?

Cari oran nedir? Cari oran hesaplama nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Cari Oran Nedir?
  • Cari Oran Hesaplama
  • Cari Oran Kaç Olmalı?
  • Cari Faiz Oranı Ne Demek?

Amacı işletmelerin net sermayelerinin yeterli olup olmadığını saptamak olan cari oran, iki ayrı değerin göz önünde bulundurulması ile hesaplanır. Kısa süreli yabancı kaynaklara bölünen dönen varlıklar, cari oranın saptanmasını mümkün kılar. Cari oranın 1’in altında çıkması ise işletmenin temel kaynaklarının yetersizliğini gösterir.

Cari Oran Nedir?

Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi doğrultusunda elde edilen orana, cari oran denir. Cari oran hesaplamasındaki amaç, söz konusu işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünün belirlemektir. Ayrıca cari oran ile işletmenin net sermayesinin yeterli olup olmadığı da anlaşılabilir.

Cari Oran Hesaplama

Sıkça araştırılan konulardan biri olan cari oran formülü ve hesaplaması, en basit haliyle aşağıdaki gibi açıklanabilir;

  • Cari oran hesaplamasında dönen varlıkların toplamı bilinmelidir.
  • Formülde yer bulan bir diğer değer ise kısa vadeli yabancı kaynaklara aittir.
  • Bu durumda cari oran hesaplama formülü “Cari Oran = (dönen varlıklar toplamı) / (kısa vadeli yabancı kaynaklar)” olarak belirtilir.

Cari Oran Kaç Olmalı?

Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi ile elde edilen cari oran değeri kaç olmalı? Bu oran hesaplandığında elde edilen sonucun 1’in altında olması, kaynakların yetersizliğine işaret eder. Eğer tam tersi olarak 1 ve üzeri değere ulaşılırsa işletmenin kaynaklarının yeterli olduğu anlaşılır.

Ayrıca cari oran hesaplaması sonucunda 2 ve üstü sonuca ulaşılırsa, bu değer de atıl olarak kalan likiditenin varlığını destekler.

Cari Faiz Oranı Ne Demek?

Enflasyon faktörü dikkate alınmadan hesaplanan faiz türüne, cari faiz denir. Söz konusu bu oran, paranın teoride sahip olduğu değer ile saptanır. Ancak bu paranın işletilmesi amacıyla bir ücret ödenmesi gerekir. Dolayısıyla fon kullanımından feragat edilmesi durumunda mevcut işletim için gerekli görülen ücret ödenmelidir. Bu miktar da cari faiz oranı olarak bilinir.

Cari faiz tutarının hesaplaması da belirli değerlerin çarpımı ile yapılır. Bu değerler arasında faiz tutarı, ana para miktarı, belirlenen yıllık faiz değeri ve süre bulunmaktadır. Sıralanan değerlere göre cari faiz tutarı hesaplama formülü de aşağıdaki gibidir;

  • Cari Faiz Tutarı = anapara miktarı X belirlenen yıllık faiz oranı X vade
    Canlı Borsa


En Çok Aranan Haberler