FİNANS

4 milyon liraya kadar destek: Resmi Gazete’den duyuruldu: Kredi ve faizler...

İhracatın sürdürülebilir artışının sağlanması için şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) yapılacak ihracat destekleri belirlendi. İhracatçı şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve şirket başına yıllık 4 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

4 milyon liraya kadar destek: Resmi Gazete’den duyuruldu: Kredi ve faizler...

Cumhurbaşkanlığının "İhracat Destekleri Hakkında Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile ihracatçı şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve şirket başına yıllık 4 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

iStock-1283753115

Karar; şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması ve markalaşmasmın desteklenmesine yönelik giderler ile ihracatımızın sürdürülebilir artışının sağlanması için gerekli diğer faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)’ndan karşılanmasını düzenlemek amacıyla hazırlandı.

4 YIL YARARLANABİLECEKLER

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık 750.000 TL’ye kadar desteklenecek. Şirketler, marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 yıl süresince yararlanabilecek.

iStock-1289027189

Ayrıca yurt içi ve yurt dışı fuar desteğinin yanında, Sanal fuara katılım, tanıtım, Marka ve TURQUALITY® gibi destekler de sağlanacak.

FAİZ DESTEĞİ

Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde gerçekleştirilen faiz ödemelerine verilecek. Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin veya yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alım bedelinin azami yüzde 50’si esas alınacak.


Geri Dön

En Çok Aranan Haberler