FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiyeci alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi memur olarak istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla 150 itfaiye eri alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olmak üzere, sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre 150 itfaiye eri alımı için başvuru şartları açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiyeci alacak

Buna göre, adayların İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olması, en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olması, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) P93 puan türünden en az 60 alması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Sınava girmek isteyen adaylar "www.ankara.bel.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını imzalayarak, istenilen belgelerle birlikte 1-12 Kasım tarihleri arasında sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'na şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacak.

Posta ve e-mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Başvuru sırasında HES kodu sorgulaması yapılacak.

Başvuruların tamamlanmasının ardından KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak.

KPSS ŞARTI

Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 18 Kasım'da "www.ankara.bel.tr" adresinden ilan edilecek ve adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecek.

Sözlü ve uygulamalı sınav, 22 Kasım ile 1 Aralık tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki yerleşkesinde yapılacak.

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25'er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden gerçekleştirilecek.

Uygulamalı sınav ise mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacak.

Sınav değerlendirmesi, sözlü bölümün yüzde 40'ı ve uygulamalı bölümün yüzde 60'ı esas alınarak yapılacak ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması gerekecek.

Adayların atamaya esas başarı puanı, sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecek.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecek.

Canlı Borsa


En Çok Aranan Haberler