FİNANS

Bilanço özellikleri nelerdir? Bilanço statik mi dinamik mi özelliğe sahiptir?

Bilanço, bir şirketin belli bir tarihteki finansal durumu net olarak gösteren tablodur. Özellikle yatırımcılar için şirketin borç ve varlıklarını görmek uzun vadeli kararlar almakta yardımcı olur. Finansal tabloları çözebilmek için bilinmesi gereken noktalar arasında bilanço özellikleri de yer alır. Bilanço özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak, tabloları okuyabilmeyi ve şirketin finansal durumunu anlamayı kolaylaştırır.

Bilanço özellikleri nelerdir? Bilanço statik mi dinamik mi özelliğe sahiptir?

İçindekiler

 • Bilanço Özellikleri Nelerdir?
 • Bilanço Statik mi Dinamik mi?
 • Gelir Hesaplarının Özellikleri Nelerdir?

Bilanço, bir şirketin mevcut finansal durumunu gösterir. Bir işletmenin belirli bir zamandaki varlıklarını ve borçlarını gösteren bu tablo, yatırımcılar için faydalı bir veridir.

Bilanço, işletmenin anlık fotoğrafı olarak düşünülebilir. Statik olan bilanço, genel olarak 3’er aylık dönemleri kapsar. Ara bilançolar, 3., 6. ve 9. aylarda çıkarılır. 12. ayda çıkarılan bilanço ise yılsonu bilançosudur.

Bilanço, aktif ve pasiflerden oluşur. İşletmenin varlıkları aktifini gösterir. İşletmenin varlıklarına sahip olması için katlandığı yükümlülükler ise pasifi gösterir. Dip toplama gelindiğinde aktif ve pasiflerin birbirine eşit olması gerekir.

Finansal tabloların hepsi şirketlerin mevcut durumu ve gelecekleri hakkında önemli bilgiler verir.

Bilanço Özellikleri Nelerdir?

Aktif ve pasifler olmak üzere iki bölümden oluşan bilanço unsurları aşağıdaki gibidir:

 • Dönen Varlıklar; bir işletmenin kısa vade içinde hızlı bir şekilde nakde çevirebileceği alt hesaplardan oluşur. Likit gibi değerlendirilen bu varlıklar, kasa hesabından, banka hesabından, kısa vadeli ticari alacaklar hesabından ve stoklardan oluşur.

 • Duran Varlıklar; bir işletmede kısa vadede nakde çevrilemeyen alt hesaplardan meydana gelir. Duran varlıkları; maddi duran ve maddi olmayan duran varlıklar oluşturur. Maddi duran varlıklar, işletmenin varlığını sürdürebilmesi için sahip olduğu, makine, arsa, bina ve teçhizat gibi taşınmazları kapsar.

Telif hakkı ve patentler, kuruluş ve örgütlenme giderleri duran varlıkları oluşturduğu gibi araştırma ve geliştirme giderleri ve özel maliyetler de maddi olmayan duran varlıkları oluşturur.

 • Kısa Vadeli Yükümlülükler; işletmenin bir yıldan daha az bir sürede ödemesi gereken finansal ve ticari borçları kapsar. Kısa vadeli yükümlülükler daha kısa bir süre içinde ödenmesi gerektiği için ayrı bir öneme sahiptirler. İşletme bu borçlar için bir kaynak yaratmakla yükümlüdür. Bu kaynaklar işletmenin borçlarını ödeme kabiliyetini gösterir.

 • Uzun Vadeli Yükümlülükler; işletmenin 1 yıldan uzun zamanda ödemesi gereken finansal ve ticari borçlarını gösterir.

 • Öz Kaynaklar; şirketin ödenmiş sermayesinden, geçmiş yıl karlarından ve dönem karı gibi kalemlerinden oluşur. Bazı durumlarda aktif ve pasifler birbirine eşit olması gerekir. Böyle bir durumun varlığında varlıkların, borçlar ve öz kaynak ile fonlandığı görülür. Bu dengenin korunduğunda, işletmenin finansal yapısının olumlu yorumlanması sonucu çıkar.

Bilanço formülü: Varlıklar = Borç + Sermaye

Bilanço Statik mi Dinamik mi?

Şirketin mevcut durumunu yani fotoğrafını veren bilanço ve yine şirketin dönemsel hareketlerini gösteren gelir tablosu, önemli finansal tablolardır.

Bilanço statik iken gelir tablosu bilanço gibi statik değil aksine dönemsel olduğu için dinamik bir tablodur.

Bilanço ve gelir tablosu kalemleri şirketin dönemsel ve mevcut durumu hakkında bilgileri verir.

Gelir Hesaplarının Özellikleri Nelerdir?

Gelir tablosu dönemsel olarak şirketlerin yaptığı gelir ya da giderlerin hesabını ortaya koyan bir tablodur. Gelir hesaplarının özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Belirli bir dönemi kapsar.
 • Olağan ve olağan dışı gelirleri ayrı kalemler şeklinde gösterir.
 • Olağan ve olağan dışı giderler tabloda yer alır.
 • Faaliyet detaylarını kapsar.
 • Rapor ya da hesap tipi olacak şekilde iki farklı hazırlanma yöntemi vardır.


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler