Çocuk Okula Başlayana Kadar Yarım Gün İzin

Bu yılbaşında çıkartılan 6663 sayılı Kanunla annelere yarım gün çalışma hakkı getirilmişti. Geçen hafta ise bu düzenleme ile ilgili yönetmelik yayımlandı.

Çocuk Okula Başlayana Kadar Yarım Gün İzin

Düzenleme ile kadın işçiler doğumdan sonra çocuğun hayatta olması kaydıyla ve istemeleri halinde analık izni bitiminden başlamak üzere yarım gün çalışabilecekler. Yarım gün çalışılacak süreler şöyle olacak;

-Birinci doğumda iki ay
-İkinci doğumda dört ay
-Sonraki doğumlarda altı ay

Ayrıca çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay daha eklenebilecek. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki 12 ay içinde çocuğun engelli olduğu tespit edilirse bir yıl boyunca yarım gün çalışma yapılabilecek.

İşçinin Ücreti Devletten

Bahsettiğimiz 2 aydan 6 aya kadar olan ve bazı durumlarda bir yıla çıkan yarım gün çalışma durumunda işçi anneler yarım gün ücretsiz izinli sayılacak. Dolayısıyla da ücretlerini yarım alacaklar. Ancak aradaki fark İş-Kur tarafından ödenecek yarım çalışma ödeneği ile telafi edilecek.

Yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar olacak. Yani günlük ödenek miktarı 2016 için 54,9 TL…

Ödenek İçin Bazı Şartlar Var

Yarım çalışma ödeneğinden yararlanılabilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekiyor. Yani her işçi anneye ödenek verilmeyecek. Şartlar şöyle;

1-İşçinin adına doğum tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olmalı,

2-Bu sürelerde yarım gün fiilen çalışılmalı

3-Doğum sonrası analık izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İş-Kur’a başvurmalı.

Okul Yaşına Kadar Yarım Gün İzin

Anneler için getirilen bir diğer önemli düzenleme de çocuk okula başlayana kadar istemeleri halinde normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek olmaları.
Kadın işçi isterse çocuğu okula başlayana kadar kısmi süreli çalışma yapmayı işvereninden talep edebilecek. Bu talebi işverenin karşılaması zorunlu olacak ve bu sebeple iş sözleşmesi feshedilemeyecek.

Bu haktan faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen anne işçi işverene bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirmek zorunda.
Ayrıca ebeveynlerden birinin çalışmaması hâlinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamayacak.

Her Meslekte Yarım Çalışma Yok

Anne işçiler için çocuk okula başlayana kadar yarım gün çalışma hakkı getirildi, ancak bu hak tüm mesleklerde söz konusu değil. Yönetmelik ile bazı mesleklerde çalışan anne işçilerin yarım çalışma talepleri işverenin inisiyatifine bırakılmış. Yani işveren isterse bu kişilerin taleplerini kabul etmeyebilir.
Söz konusu işler şöyle;

a) Özel sağlık kuruluşlarında mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde (tabipler ve uzman doktorlar, hemşire, ebe ve optisyenler gibi) tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen işler,

b) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işler,

c) Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işler,

ç) İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işler.

Sorularınız için:
mehmet.bulut79@mynet.com

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler