FİNANS

DSİ personel alımı başvuru şartları nedir? 1273 personel alınacak! DSİ 2023 Kariyer Kapısı başvuru ekranı

DSİ personel alımı başvuru şartları ve ekranı araştırılıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapacak. Yayımlanan duyuruda başvuruların nereden yapılacağı hakkında bilgi verildi. DSİ personel alımı başvuruları 11 Ocak ve 23 Ocak tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Peki, DSİ 1273 personel alımı başvuru şartları nedir?

DSİ personel alımı başvuru şartları nedir? 1273 personel alınacak! DSİ 2023 Kariyer Kapısı başvuru ekranı

DSİ personel alımı başvuruları için araştırmalar hız kazandı. DSİ 1273 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuru işlemleri “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. DSİ personel alımında adaylar yayımlanan pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi
üzerinden 11.01.2023 - 23.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır.
Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet
üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asil olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

dsi

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.
2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.
5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3,
önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan
türünden geçerli bir puana sahip olmak.
6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

dsi-başvuru-şartları

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.
8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler