FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Ekim 2008 yılından sonra sigortalı olanlar dikkat! İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim öder?

İsteğe bağlı sigorta için ay içerisinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan, 18 yaşını dolduran, SGK’den malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar başvuruda bulunuyor. Bunun dışında 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar da isteğe bağlı sigortaya başvuruyor.

Ekim 2008 yılından sonra sigortalı olanlar dikkat! İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim öder?

İsteğe bağlı sigortaya başvurmak için müracaat yeterlidir. İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler, paylaşılan yönetmelikte olduğu gib SGK il müdürlükleri ve merkezlerine başvuruda bulunması gerekir. Başvurular, dairenin Ankara’daki genel müdürlüğüne yapılıyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye'de ikamet edenler ile ikamet etmekteyken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

  • Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,
  • 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,
  • 18 yaşını dolduranlar,
  • Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar.

Kanunun yürürlük tarihinden evvel mülga kanunlara göre talebe bağlı sigortaya devam edenler, herhangi bir işleme gerek kalmadan, kanun kapsamında talebe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

NEREYE NASIL BAŞVURULUR?

  • Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların da talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.
  • İlk kez talebe bağlı sigortalı olmak isteyen vatandaşların örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde paylaşılan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgâhlarının olduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvuruda bulunmaları gerekir.
  • 5434 sayılı Kanunun mülga 12’nci maddesi gereğince isteğe bağlı iştirakçilik başvuruları, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/Ankara adresine yapılacaktır.

Ekim 2008 yılından sonra sigortalı olanlar dikkat! İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim öderr

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALININ BAŞLANGICI NE ZAMAN?

İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi izleyen gün itibarıyla başlar.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR NE KADAR PRİM ÖDER

İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın üst sınırı ile alt sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın yüzde 32'sidir. Bunun yüzde 12'si genel sağlık sigortası, yüzde 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primidir.

İsteğe bağlı sigortalılığın devamında belli zaman prim ödememe durumunda sigortalılığın bitmesi uygulaması kaldırılarak, ait olduğu ayın primini en geç 1 yıl içerisinde ödemeyen sigortalının o aya ait primini ödeme imkanı bulunmayacak, 12 ay geçmediği müddetçe diğer aylara ait primlerini gecikme zammı ile ödenmesi imkanı ve talep ya da ölüm haricinde isteğe bağlı sigortalılık sonuçlanmayacaktır.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NASIL SONA ERER

İsteğe bağlı sigortalılık;

  • Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,
  • İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,
  • Ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer.

İSTEĞE BAĞLILIK SÜRESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1 Ekim 2008 itibarıyla ilk kez isteğe bağlı sigortalı olanlar ile 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalıların 1 Ekim 2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.

Express
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

En Çok Aranan Haberler