FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Faizsiz evlilik kredisi için dikkat çeken adım! Aile ve Gençlik Fonu yürürlükte: Karar Resmi Gazete'den duyuruldu...

Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak milyonlarca evlenecek çiftin merakla beklediği 150 bin liralık evlilik kredisi şartları detaylarına kararda yer verilmedi.

Faizsiz evlilik kredisi için dikkat çeken adım! Aile ve Gençlik Fonu yürürlükte: Karar Resmi Gazete'den duyuruldu...

Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması için Aile ve Gençlik Fonu (Fon) kurulacak.

Kamu tüzel kişiliğini haiz fon, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olacak.

Yönetim Kurulu; Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı olmak üzere beş kişiden teşekkül edecek ve Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınacak.

UTL2HTT7EVP6VHY25RONZNNSHI

AİLE VE GENÇLİK FONU KAYNAKLARI

Fon yönetim kurulu fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

Fonun sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek.

Fonun kaynakları; 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen Devlet hissesinin ve 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen Devlet hakkının yüzde 20’sinden, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10’una kadar aktarılacak tutarlardan, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlardan ve Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdî bağış, yardım ve hibelerden ve diğer gelirlerden oluşacak.

TÜRK LİRASI (318)

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ

Evlilik kredisi başvuru şartları ve başvuruların nasıl yapılacağı, Aile ve Gençlik Fonu'nun hayata geçmesiyle yeniden gündeme geldi. Evlilik kredisi detayları Resmi Gazete'de yer almazken, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ile ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, "Yaş sınırları proje kapsamında ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre değerlendirilecek ve ona göre esnetilecektir" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Express
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

En Çok Aranan Haberler