FİNANS

İşçi tazminat ödemek zorunda kalıyor! Sözleşme feshedilirse...

4857 sayılı İş kanununun 24. maddesi iş sözleşmelerinin işçi tarafından, bildirim süresi verilmeden ve kıdem tazminatı hakkı istenerek feshiyle alakalı esasları düzenler. "İş sözleşmesi feshedilirse kıdem tazminat alınır mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...

İşçi tazminat ödemek zorunda kalıyor! Sözleşme feshedilirse...

4857 sayılı İş Kanunu'nun 24'üncü maddesi kapsamında kıdem tazminatına hak kazanılır. Bunun sebebi, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'ncü maddesinde işçi tarafından bu Kanunun 16'ncı (4857/24'ncü madde) maddesi uyarınca feshedilirse işçiye kıdem tazminatının ödeneceğinin belirtilmesidir.

İşçi tazminat ödemek zorunda kalıyor! Sözleşme feshedilirse...

İŞ KANUNU 24'ÜNCÜ MADDESİ NEDİR?

Madde 24

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı;

Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

I. Sağlık sebepleri:

– İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

– İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a. İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.

b. İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

c. İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa.

d. İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.

e. İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

f. Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

III.Zorlayıcı sebepler:

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

Öte yandan; 4857 sayılı İş Kanunu 17. madde, iş sözleşmelerinin feshi sırasında uyulması gereken bildirim sürelerini düzenlemektedir. Madde ile belirlenen bildirim sürelerine uymaksızın iş sözleşmesini fesih eden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak ödemekle karşı karşıya kalacaktır.

İhbar tazminatı sadece işveren tarafından işçiye ödenen tazminat olarak düzenlenmiş tazminat olmayışı önemlidir. İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin feshi esnasında bildirim süresine uyması gerektiği halde bu süreyi dikkate almaksızın iş sözleşmesini fesih eden tarafın ödeyeceği tazminata denir. İş sözleşmesini bildirim süresi vermesi gerektiği halde süreye uymayan, fesih eden işçi, bu tazminatı ödemek zorunda kalır.


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler