FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi nedir? 2024 Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nde neler var?

Kamu tasarruf programının 2024 yılında başlanmasına karar verilen planları arasında taşıtlar ve binalar ile enerji kaynakları gibi başlıklara yönelik olan kararlar yer alır. Bu kararlarla mevcut kaynakların gözlemlenerek daha dikkatli ve verimli bir şekilde kullanılması hedeflenmiştir. Bununla birlikte yeni alımlar ile harcamaların azaltılmasına ilişkin olan maddeler de 2024 Kamuda Tasarruf Paketi’nin içerdiği önemli planlar kapsamındadır.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi nedir? 2024 Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nde neler var?

“Kamuda Tasarruf Paketi açıklandı mı?” sorusuna güncel bilgilerle yanıt almak isteyen vatandaşlara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamalar aktarılmalıdır. Bu doğrultuda 2024 yılında başlanması hedeflenen kamu tasarruf tedbirlerinin temelde 8 ayrı konuya yönelik olarak oluşturulduğu söylenebilir. Bu konular arasında binalar, taşıtlar, yatırım ödenekleri ile mal ve hizmet giderleri gibi unsurlar yer alır. Yetkili kişiler tarafından açıklanan bilgiler ise kamuda tasarruf planları kapsamında gereksiz harcamaların önüne geçilmesi ve var olan kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılması gibi hedeflerin öne çıktığını gösterir.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi nedir?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan güncel açıklamalarla birlikte vatandaşların Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi hakkında bilgi edinmeye çalıştığı görülür. Bu paketin temelde ne gibi ekonomik tedbirlerin alınması ile tasarrufa gidileceğini anlaşılır kıldığı söylenebilir. Yani kamuda tasarruf tedbirleri 2024 planları ile kamuda tasarrufun ön plana alınması hedeflenmiştir. Dolayısıyla hazırlanan bu plan çerçevesinde mal ve hizmet alımına yönelik olan harcamalardan belirli kesintiler yapılacağı belirtilir. Bunun yanı sıra Mehmet Şimşek tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ile yatırım ödeneklerinden kesinti yapılması ve personel alımı konusunda sınırlamalara gidilmesi gibi planların da oluşturulduğu söylenmelidir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelerek ortak açıklamalarda bulunduğu bu tasarruf paketinin 8 ayrı başlık altında derlenen çeşitli maddeleri içerdiği görülür. Bu bağlamda tasarruf tedbirleri 2024 başlıklarına detaylı olarak göz atılmadan önce ilk olarak söz konusu planla hangi sonuçlara ulaşılmasının hedeflendiği aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Kamu tasarruf paketinin öncelikli olarak kamu harcamalarını azaltmak üzerine planlandığı belirtilebilir.
 • Bu tedbir paketinin kamuda verimliliğin artırılması ile tasarruf yapılmasının hedeflenmesi ile önceki dönemlerde geliştirilen programlardan farklılaştığı söylenir.
 • Bakan Şimşek tarafından açıklandığı üzere 2024 kamuda tasarruf paketinin denetleme, raporlama, çok güçlü izleme ve yaptırım gibi temel unsurları kapsadığı hatırlatılmalıdır.
 • Bu tasarruf paketi ile tüm kamunun kapsanması yani mahalli, merkezi ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile fonların ve döner sermayelerin ele alınması söz konusudur.
 • İlk başlığın kamuda taşıtlar konusu olarak ele alındığı bu planlamada özellikle kamu filo yönetim sisteminde kullanılan taşıtların sayısı ve standartları üzerine çeşitli düzenlemelerin yapıldığı görülebilir.
 • Taşıtlar konusuyla birlikte yurt dışı seyahatleri, binalar ve haberleşme giderleri gibi hususlar da 2024 tasarruf planları arasına dahil edilen yaptırımların ilişkilendirildiği alanlardan olmuştur.

2024 Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nde neler var?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamalar ışığında Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nin bütçede harcama disiplini, kamuda tasarruf ve kamu yatırımlarında verimlilik gibi noktalar çerçevesinde planlandığı söylenebilir. 8 öncelikli alana dikkat çekilen bu tasarruf ve verimlilik programının alt başlıkları ise merak konusudur. Dolayısıyla binalar, taşıtlar, kamu istihdamı, enerji ve atık yönetimi gibi konuların yer aldığı Kamuda Tasarruf Paketi’nin öncelikli başlıkları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • 2024 yılında açıklanan Kamuda Tasarruf Paketi’nin ilk planlarından biri taşıtların edinim, kullanım ve tasfiye süreçlerinin dikkatli bir şekilde izlenmesine yöneliktir. Bu bağlamda taşıt harcamalarının düşürülmesi ve envanterin de buna göre düzenlenmesi hedeflenmiştir.
 • Kamuda Tasarruf Paketi’nin binalarla ilişkili olan planları arasında yeni bina kiralama eğiliminin önüne geçilmesi ile deprem riski bulunmayanlar haricindeki binaların alım ve yapım işlemlerinin 3 yıl boyunca durdurulması gibi programlar yer alır. Yine lojman ve sosyal tesis gibi binaların ücretlerinin gözlemlenmesi de bu başlıktaki hedefler çerçevesinde bulunur.
 • Yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getirilmesi ve 3 yıl süreyle emekli olanlar kadar yeni personellerin istihdam edilmesi de Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nin başlıkları arasındadır.
 • İdari yapılanmadaki etkinliğin temel alındığı bir çalışma ile kamuda yeni kurumların oluşturulmasının engellenmesi ve görev dağılımının gözlemlenmesi sonucunda da 2024 tasarruf paketinin hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.
 • Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ile ekonomik açıdan değeri olan atıklardan faydalanılması da önem verilen konulardan biri hâline gelmiştir.
 • Elektronik tebligat sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması gibi yaptırımlarla kamuda iletişim giderlerinin azaltılması da planlanmıştır.
 • Zorunlu olmadığı müddetçe demirbaş alımlarının yine 3 sene gibi bir süreyle durdurulması sayesinde kamuda tasarrufa gitme planının daha etkili bir hâle getirilmesi planlanmıştır. Buna ek olarak milli bayramlar ve uluslararası toplantılar gibi durumlar haricinde çeşitli etkinliklerin düzenlenmesinin önüne geçilmesi de kamuda tasarrufa gidilmesi için planlanan hususlardandır.
 • Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında yer alan yatırım ödenekleri ile mal ve hizmet alımı giderlerine kısıtlama getirilmesi kararıyla belirli bir oranda kesinti yapılması hedeflenmiştir. Bu oranlar mal ve hizmet alımları için %10, yatırım ödenekleri için ise %15 şeklindedir.

acac6ae6affc4b0a632b03008b215be0
(Grafik: Omar Zaghloul/AA)

Canlı Borsa


En Çok Aranan Haberler