FİNANS

Kiracılar dikkat: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal karar!

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin aldığı bir karar milyonlarca kiracının hayatını etkileyecek. Kararda kiracının, mülkteki kullanımdan meydana gelen eskime ve bozulmadan sorumlu tutulamayacağına hükmedildi.

Kiracılar dikkat: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal karar!

Mülkünü işyeri olarak kiraya veren vatandaş, kiracının projeye aykırı olarak değişiklikler yaptığını, her türlü bakım işletme ve onarımın kiracıya ait olduğunu savunarak Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Davacı mülk sahibi, davalı ile aralarında kira sözleşmeleri bulunduğunu, kiracının işyerinde projeye aykırı birçok değişiklikler yaptığını, kira sözleşmesinde kiralanan mülkteki her türlü bakım, işletme, onarım ve hasar işlerinin kiracı tarafından karşılanacağının belirtildiği halde kiracının hasarları gidermediğini öne sürdü.

HASARLARIN KİRACIDAN ALINMASI TALEBİ

Mahkeme aracılığıyla zarar miktarı ve onarım süresinin tespit edildiğini, tespit edilen hasar bedeli ile 4 aylık onarım süresi kira bedelinin tahsili amacıyla takip başlatıldığını, davalının haksız yere takibe itiraz ettiğini belirterek, itirazın iptaline karar verilmesini talep etti. Mahkemede ifade veren davalı kiracı ise kiralanan taşınmazın teknik üniversite öğretim görevlilerince yapılan inceleme sonucunda binaya güçlendirme yapılması veya yeniden inşa edilmesi gerektiği yönünde rapor alındığını dile getirdi. Binada davacının bilgisi dışında projeye aykırı imalatlar veya yıkımların yapılmadığını, gerekli bakım ve tadilatların yapıldığını, dava konusu binanın deprem riski dolayısıyla zorunlu olarak boşaltıldığını ve binanın yıkılarak yeniden yapılması gerektiğini belirterek davanın reddini diledi.

Mahkeme, davanın kabulüne, davalının icra dosyasına yapmış olduğu itirazının iptaline, takibin devamına, alacak yargılamayı gerektirdiğinden davacı yararına icra inkar tazminatı takdirine yer olmadığına karar verdi. Kararı hem kiracı hem de mülk sahibi temyiz etti. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, davalının hor kullanma tazminatına yönelik itirazını yerinde buldu. Daire; kiracının sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla oluşan eskime ve bozulmalardan sorumlu olmadığına, kötü kullanım nedeniyle oluşan zarar ve hasardan sorumlu olduğuna hükmederek mahkeme kararını bozdu. Yeniden yapılan yargılamada mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı kararı temyiz edince bu kez devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

KİRACIYI SEVİNDİREN KARAR

Yargıtay kararında, 14 yıl boyunca mülkte olağan kullanımdan dolayı bozulmalar meydana geldiği hatırlatıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi: “Yapılan hesaplama sonucunda 14 yıllık yıpranma payının da yüzde 17 oranında olacağı belirtilerek neticeye ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Kiracı sözleşmeye uygun olağan kullanma dolayısıyla oluşan eskime ve bozulmalardan sorumlu olmayıp münhasıran kötü kullanım nedeniyle oluşan zarar ve hasardan sorumludur. Davalının kiralananı kullandığı süre ve kullanma amacı gözetildiğinde olağan kullanımdan kaynaklanan yıpranma ve eskimelerin olacağı kuşkusuzdur. O halde mahkemece alınacak bilirkişi raporu ile hor kullanım nedeniyle oluşan zarar ve hasar belirlenirken her bir kira sözleşmesi ve kiralananın cinsi ve durumu ayrı ayrı değerlendirilerek yine her bir kiralananın kullanım süresi her bir kira sözleşmesine göre ayrı ayrı hesaplanarak kullanım süresi ile orantılı olarak yıpranma payının hesap edilip alacaktan düşülmesi gerekir.

Mahkemece gerçek zararın belirtilen şekilde tespit edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken kira sözleşmelerinin yıl ortalamasının alınması suretiyle hatalı hesaplama yapılan bilirkişi raporuna dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

(İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 22 yorum
iyi duvarların altından girsin üstünden çıksınlar. yerleri delsinler
hem ev sahibi hem kiracıyım Allah iyileriyle karşılastirsin
@laser_2018 İyi de göreceli. Neye göre iyi? Birisi, işinden kovuldu ve 8 ay kiranızı veremedi diye onu hayırsız olarak tanımlar iseniz, bu konuda yanlış düşünürsünüz. Kovulmak onun suçu değil zira. Ancak, kişi kiraladığı evi mühimmat, uyuşturucu deposuna çevirir yahut habersizce başkalarına kiraya vermek gibi işler yapar ise o vakit kötü demek doğal olabilir. Ayrımları doğru yapmak gerekiyor. Adam, kirasını geciktirene, "Tak kötü damgasını yapıştırıyor." Sanki kendisi emsal koşullarda olsa hemencecik yaptıracaktı. Empati yok işte. Hâlbuki onun ne üstünlüğü var ki ölümlü dünyada ev sahibi?
@yunusemreyucebas ev sahibi hayır kurumu değil para kazanmış ev almış parasını böyle değerlendirmiş bir başkası ev almamış bankaya yatırmış faizini almış EVİ OLMAYANLAR SEÇİM ZAMANI AKLINI KULANACAK SİYASİLERDEN NOTER TASDİKLİ EV ĞARANTİSİ ALACAK OYUNU ONA ĞÖRE VEREÇEK ev sahibinden antipati bekleyeceğine siyasiden ev beklesin onlarda yandaş besleyeceğine vatandaşa üçretsiz ev yaptırsın
@eksisu 1) Yazmış olduğum ve anlatmak istediğim şeyi maalesef anlamamışsınız. 2) Ev sahibi hayır kurumu olmuyor da siyasiler hayır kurumu mu? Sivil kendini düşünecek ise, siyasi başkasını düşünmek zorunda mı? 3) İstanbul Üniversitesi'nin felsefe programı Sosyolojiye Giriş 1 dersinde bir yerde, siyasal ideolojilerin ve kuramların, toplumdaki arz ve talepleri en aza indirmek için düzenlenmiş programlar olduğu ifade edilir. Buradan da anlaşılacağı üzere herhangi bir ideoloji problem çözmek için mevcut olmaktan ziyade dengeyi sağlamak için mevcut olur. Anlayana!
ne alaka ya o zman her yeri kirsınlar eeeee ne anladik.bu işten
@recep_kara_1991 Şu Türkçe lisanınızı biraz düzeltin size zahmet. Sizin gibi kimseler ev sahibi olunca toplumda adalet düzeni olmuyor maalesef.
@recep_kara_1991 kullanımdan dolayı bozulmalardan diyor. Hiç bir giderin olmasın, sürekli cebine para dolsun he? Kiracı, kirayı ödeyebilmek için ter döksün sen beleşten yaşa, bu adalet mi?
Geri Dön