FİNANS

Mali bilanço toplamı nedir? Mali bilanço toplamı nelerden oluşur?

Mali bilanço toplamı, işletmelerde sık kullanılan bir finansal değerdir. Mali bilanço toplamı, bilanço tablosundaki aktiflerin veya pasiflerin toplanmasıyla bulunur. Bilanço tablosundan bulunan mali bilanço toplamı nedir, nasıl hesaplanır? Şirketlerin mal varlığı ile ilgili değerlerden oluşan mali bilanço toplamı nelerden oluşur?

Mali bilanço toplamı nedir? Mali bilanço toplamı nelerden oluşur?

Mali bilanço toplamı, şirketlerin aktif ve pasif malvarlıklarını gösteren bir değerdir. Mali bilanço toplamı, şirketin belirli dönemlerde hazırladığı bilanço tablolarında da yer almaktadır. Bilanço tablolarında yer alabilir veya işletme hesap özetinde formül kullanılarak bulunabilir. Şirketlerin mal varlığını belirten mali bilanço toplamı nelerden oluşur?

Mali Bilanço Toplamı Nedir?

Mali bilanço toplamı, bilançodaki yalnızca aktiflerin toplamı veya yalnızca pasiflerin toplamıdır. Bilançoda yer alan aktifler ve pasifler, birbirine eşit değerde olduğu için mali bilanço toplamı hem aktiflerin hem de pasiflerin toplam değerini vermektedir.

Yıllık mali bilanço toplamı şirketlerin yıllık olarak hazırladığı bilanço tablolarında yer alan aktifler veya pasifler toplamıdır. Mali bilanço toplamı, şirketin mal varlığının toplamını ifade etmektedir.

Mali Bilanço Toplamı Nerede Yazar?

Mali bilanço toplamı, döneme ait olan bilanço tablosunda yazmaktadır. Şirketlerin bilanço tablosu 3, 6, 9, 12 aylık periyotlarda hazırlanmaktadır. Bilanço tablosunda sol tarafta aktifler, sağ tarafta pasifler yer almaktadır. Bilanço tablosunda aktifler toplamı bölümü, mali bilanço toplamının yazdığı yerdir. Aktifler ve pasifler birbirine eşit olduğundan bilanço tablosundaki pasifler toplamı da mali bilanço tablosunun yazdığı yerdir.

Mali Bilanço Toplamı Nelerden Oluşur?

Mali bilanço toplamı aktiflerin toplamı ile bulunduğunda dönen varlıklar ve duran varlıkların toplamını ifade eder. Şirketin aktif varlıkları, yalnızca dönen ve duran varlıklar olarak ayrıldığı için aktiflerin toplamı da dönen ve duran varlıkların toplamıyla ifade edilir.

Mali bilanço toplamı pasiflerin toplanmasıyla bulunacaksa, mali bilanço toplamında kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar olarak sınıflandırılan unsurlar yer almaktadır. Pasifler kısmında bulunan kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar toplandığında mali bilanço toplamı bulunur.

Mali Bilanço Toplamı Nasıl Hesaplanır?

Mali bilanço, bilanço tablosunda yer alan aktifler veya pasifler toplanarak hesaplanabilir. İşletme hesap özetinde mali bilanço toplamı hesaplanırken uygulanan formül “gider bölümü + kar/ gider bölümü – zarar” formülüdür. Bir şirket veya işletme yeni kurulduğunda mali bilanço toplamı 0’dır.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler