Memur zamları ne kadar oldu? Resmi Gazete'de memurlar için zam ve tazminat kararı!Memur tazminatları ne kadar oldu?

4 Eylül 2020 tarih ve 31234 sayılı Resmi Gazete'de devlet memurlarına yapılacak zam ve tazminata ilişkin karar yayınlandı. Devlet memurlarına ödenecek zam ne kadar? Memur tazminatları ne kadar oldu merak eden vatandaşlar için Resmi Gazete'de yayımlanan zam ve tazminat kararı haberimizde.

Memur zamları ne kadar oldu? Resmi Gazete'de memurlar için zam ve tazminat kararı!Memur tazminatları ne kadar oldu?

2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar'ın 2020 yılında da uygulanacağına dair karar Resmi Gazetede yayımlandı. Devlet memurlarına ödenecek zam ne kadar? Memur tazminatları ne kadar oldu merak edenler için Cumhurbaşkanlığı kararının tamamı haberimizde.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile memur zammı ne kadar oldu araştıran vatandaşlar için şu açıklama yapıldı; "Bu Kararda yer almayan kadro ve unvanlar için, ekli cetvellerde bulunan benzeri kadro ve unvanları dikkate alarak emsal kadro ve unvanlar tespit etmeye; il özel idareleri ve bunların kurdukları birlikler için İçişleri Bakanlığı, belediyeler ve bağlı idareleri ile belediyelerin kurdukları birlikler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşlar için ise ilgili kurum veya kuruluşlarca doğrudan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığından alınacak görüş üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı,
yetkilidir."

2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar'ın 2020 yılında da uygulanacağına dair karar Resmi Gazetede yayımlandı. İşte Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme.

4 Eylül 2020 tarih ve 31234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2931

Ekli "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2020 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AYNI KARARIN 2020 YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2020 yılında da devam olunur.

MADDE 2- Aynı Kararın;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye" ibaresi, "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine" şeklinde,

b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinin (dd) sırasında yer alan "190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye" ibaresi, "2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine" şeklinde,

c) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "190 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere" ibaresi, "2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye" şeklinde,
değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Kararın 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 13- (1) Zam ve tazminatların ödenmesine esas olmak üzere;

a) Bu Karar ve eki cetvellerin uygulanmasından doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya, uygulamayı yönlendirmeye ve uygulama birliğini sağlamaya; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı,

b) Bu Kararda yer almayan kadro ve unvanlar için, ekli cetvellerde bulunan benzeri kadro ve unvanları dikkate alarak emsal kadro ve unvanlar tespit etmeye; il özel idareleri ve bunların kurdukları birlikler için İçişleri Bakanlığı, belediyeler ve bağlı idareleri ile belediyelerin kurdukları birlikler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşlar için ise ilgili kurum veya kuruluşlarca doğrudan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığından alınacak görüş üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı,
yetkilidir."

MADDE 4- Bu Karar 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

devlet memurları zammı


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne zammı kardeşim esnaf patlamış herkes patlamış mevcut maaşlarını alsınlar şükretsinler hatta devlet nasıl vatandaşa kısa çalışma ödeneğiyle geçin diyorsa kendi memurunada demeli bunun neresi adalet kardeşim. Vatandaşa esnafa gelince kısa çalışma ödeneği yok işsizlik maaşı memura gelince zam haram zıkkım olsun bizim haklarımız
ülkede 60 yaşından sonraki devlet çalışanlarını iş akitleri fesih edilerek işten atılması gerekir boşuna devlete masraf oluyorlar hemde işsizliğin ve ahlaksızlığın en büyük nedenidir,bilerek bunları kurumda tutuyorlar çünkü seçilenlerinde hepsi aynı,milletin hakkını hukukunu çiğniyorlar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler