FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mevduat hesapları ve Kur Korumalı Mevduat için adım! Vergilere yeni düzenleme: Süre uzatıldı

Mevduat, katılım fonu, kira sertifikaları ve menkul kıymetlerde tevkifat oranı 2024 Nisan sonuna kadar değiştirilmedi. Ayrıca Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 6 ay daha uzatıldı.

Mevduat hesapları ve Kur Korumalı Mevduat için adım! Vergilere yeni düzenleme: Süre uzatıldı

Mevduat, kar payı, kira sertifikaları, tahvil ve bono ve menkul kıymet kazançları tevkifat oranları 30 Nisan 2024 tarihine kadar değiştirilmeden uygulanacak.

Gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan geçici hükümlerde belirtilen tevkifat oranlarının geçerlik süresi 31 Aralık 2023 tarihinde sona eriyordu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla söz konusu tevkifat oranlarının geçerlilik süresi 30 Nisan 2024 olarak belirlendi.

DOLAR (31)

KKM'DE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINDA SÜRE UZATILDI

Dün TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yer alan düzenlemelerde ise Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları hakkında yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, KKM ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 31 Aralık 2023'ten 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanına, sürenin bitimini müteakip bu süreyi her defasında altı ayı geçmeyen süreler halinde uzatma, uygulanan istisna oranını azaltma ve tekrar kanuni seviyesine getirme, hesap türü, hesapların vadesi ve açılış tarihine göre istisna oranını azaltma ve farklı istisna oranı belirleme yetkisi verildi.


Express


En Çok Aranan Haberler