FİNANS

OGM personel alımı başvuru şartları nedir? Orman Genel Müdürlüğü 1128 personel alacak! Başvurular e-Devlet üzerinden

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı Resmi Gazete içerisinde yayımlandı. OGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri yayımlanan ilan ile belli oldu. Orman Genel Müdürlüğü, sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 1128 adet orman muhafaza memuru alımı yapılacak. Peki, OGM personel alımı başvuru şartları nedir?

OGM personel alımı başvuru şartları nedir? Orman Genel Müdürlüğü 1128 personel alacak! Başvurular e-Devlet üzerinden

OGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. Orman Genel Müdürlüğü 1128 personel alımı başvuruları 26 Ocak tarihinde başlayacak. Başvurular 6 Şubat tarihine kadar devam edecek. Orman Muhafaza memuru olmak isteyenlerin bu tarihler aralığında işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

Adaylar 26/01/2023 – 06/02/2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel
Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır.
Başvuru işlemleri 06/02/2023 gecesi saat 23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle
uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

ogm-personel-alımı

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,
b) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2022-KPSSP93) en az 65 puan almış olmak,
c) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman
Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,
ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir
ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde
çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

ogm-personel

e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların
tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve
belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği
belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme
imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem
yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler