FİNANS

Pasif istihdam politikaları nedir? Pasif iş gücü piyasa politikaları ve amaçları nelerdir?

Pasif istihdam politikaları, toplumda işsizliğin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak üzere çeşitli birimler tarafından geliştirilir. İşsiz kalan kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini amaçlayan pasif istihdam politikaları kapsamında; işsizlik sigortası, işsizlik yardımı, kıdem ve ihbar tazminatı gibi uygulamalar devreye sokulur. Böylece işsiz kalan kişilere, kısıtlı süre boyunca belirli bir güvence sağlanır. Bu güvencenin, yeni iş bulma konusunda teşvik etmesi de arzulanır.

Pasif istihdam politikaları nedir? Pasif iş gücü piyasa politikaları ve amaçları nelerdir?

İçindekiler

  • Pasif İstihdam Politikalarının Amaçları Nelerdir?
  • Pasif İstihdam Politikaları Nelerdir?

Gelişmiş ülkelerde uygulanan pasif istihdam politikaları, çalışma yaşamını ilgilendiren kanunlar ile oluşturulur. Pasif istihdam politikaları, istihdam oranının artması ve yeni iş alanlarının oluşturulması konularında katkı sağlamaz. Ancak işsiz kalan vatandaşların, işsizliğin olumsuz etkilerinden sıyrılarak refah düzeyini artırmayı hedefler.

Pasif iş gücü piyasa politikalarının temel amacı; işsiz nüfusu maddi açıdan desteklemektir. Amaç doğrultusunda, işsiz bireylere işsizlik sigortası ve işsizlik yardımı yapılarak ihtiyaçlarını karşılanmaları hedeflenir. Devlet, pasif istihdam politikalarını uygulayabilmek için kaynak arayışındadır. Bu noktada işverenler büyük oranda maliyet yükü alır.

Pasif İstihdam Politikalarının Amaçları Nelerdir?

Pasif istihdam politikalarının temel amacı, işsizleri ekonomik anlamda destekleyerek işsizlik sebebi ile ortaya çıkabilecek bireysel ve toplumsal zararı azaltmaktır. Pasif istihdam politikaları sayesinde işsiz olan kişilere belirli bir ekonomik güvence sağlanır. Verilen ekonomik güvencenin işsizliğin neden olacağı sorunlara çözümler yaratması amaçlanır. Pasif istihdam politikaları her ülkede farklılık gösterebilir.

Pasif İstihdam Politikaları Nelerdir?

Pasif iş gücü piyasa politikaları, 'işsizlik sigortası' ve 'işsizlik yardımı' olmak üzere iki araç kullanılarak uygulanır. 'Kıdem tazminatı' ve 'ihbar tazminatı' gibi uygulamalar da pasif emek piyasası politikaları içinde değerlendirilir. Ülkemizde uygulanan pasif istihdam politikaları şunlardır:

  • Sosyal Sigortalar Kanunu'nda yapılan değişikliklerle pasif istihdam politikaları farklı tanımlar kazanabilir. Erken emeklilik yasası bu konu için örnek olarak gösterilebilir.
  • İşsizlik sigortası, kendi iradesi dışında işsiz kalan kişilere geçici bir süre ya da yeni bir iş buluncaya kadar, kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş bir pasif istihdam politikası aracıdır. Tüm dünyada en çok uygulanan politika da denebilir.
  • İşsizlik yardımı ise, ekonomik olarak gelişmiş toplumlarda en sık uygulanan ve işsizlere minimum bir yaşam standardı sağlamayı amaçlayan pasif emek piyasası politikası aracıdır. Yardım alacak bireyin ihtiyaç sahibi olması ve bu durumunu belgelendirmesi şartı ile imkanlardan yararlanması sağlanır.
  • Pasif istihdam politikaları arasında yer alan ihbar ve kıdem tazminatları da işsizlik sigortası araçlarındandır. İhbar ve kıdem tazminatı, işçiyi işten çıkarmadan önce yeni bir iş aramaya teşvik etmek üzere uygulanır. İşveren, işten çıkarmaya karar verdiği işçiye, iş araması için kıdemine göre uygun bir süre verir veya aynı süreye ait ücretini peşin olarak öder. Böylece bireylerin işlerini kaybetmeden önce yeni bir iş bulmalarını kolaylaşır. Bu politika ile işsizlikten doğacak mağduriyetin azalması amaçlanır.


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler