FİNANS

PTT personel alım başvuru şartları nedir? PTT 2023 personel alımı olacak mı?

PTT personel alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yılda bir ya da iki yılda bir personel alımı için ilan açan PTT'nin bu yıl alım yapıp yapmayacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor. PTT bünyesinde görev almak isteyenler PTT 2023 personel alımı olacak mı? PTT personel alım başvuru şartları nedir? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte tüm merak edilenler...

PTT personel alım başvuru şartları nedir? PTT 2023 personel alımı olacak mı?

PTT 2023 personel alımlarına her dönem olduğu gibi yoğun ilgi gösteriliyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) bünyesinde çalışmak isteyenler yeni alımların ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. Bu kapsamda PTT 2023 personel alımı olacak mı? PTT personel alım başvuru şartları nedir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

PTT 2023 PERSONEL ALIMI OLACAK MI?

PTT 2023 yılı personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

PTT personel3

PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

PTT'de işe alınacak personel şartları yayınlanan ilan ile belli oluyor. Bu yüzden güncel personel alım şartları belli değil. Ancak genel şartlar şu şekilde açıklanmıştı;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

PTT

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler