FİNANS

Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektronik para ihraç eden şirketlere sermaye şartı

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tebliğine göre, elektronik para ihraç eden kuruluşlara 5 milyon TL ödenmiş sermaye şartı getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektronik para ihraç eden şirketlere sermaye şartı

Elektronik para ihraç eden kuruluşlara 5 milyon TL ödenmiş sermaye şartı getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tebliğine göre kuruluşlara ödeme hizmeti olarak değerlendirilmeyen alanlarda faaliyet gösterebilmesi için ilave özkaynak bulundurma yükümlülüğü getirebilecek.

Elektronik para ihraç eden kuruluşlara 5 milyon TL ödenmiş sermaye şartı getirildi.

Bu kuruluşların fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetlerin verilmesinde en az 1 milyon TL, ödeme hesabının işletilmesi, para transferi ve havalesi, ödeme aracının ihraç veya kabulü gibi hizmetleri sunmasında ise en az 2 milyon TL ödenmiş sermaye şartını yerine getirmesi gerekiyor.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ödeme hizmeti sağlayıcıları hakkında Merkez Bankası (TCMB) yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ödeme hizmetleri, ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dâhil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemler, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferi, ödeme aracının ihraç veya kabulü, para havalesi, gönderen tarafından ödeme işleminin yapılmasına ilişkin onayın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla verildiği ve ödemenin ödeme hizmeti kullanıcısı ile mal veya hizmet sağlayan arasında sadece aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisine yapıldığı ödeme işlemi, fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetler, ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmeti, ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti ve ödemeler alanında toplam büyüklük veya etki alanı açısından Bankaca belirlenecek seviyeye ulaşan diğer işlem ve hizmetlerden oluşacak.


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön