FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Resmi Gazete’de yayımlandı! Sağlık beyanı ile ilgili yeni karar: Gıda ve takviye edici gıda dışındaki ürünlerde kullanılmayacak

Tüketiciye arz edilen ürünlerin 'sağlık beyanı' denetimlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile; ürünlere ilişkin özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gıda ve takviye edici gıda dışındaki ürünlerde sağlık beyanı kullanılamayacak.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Sağlık beyanı ile ilgili yeni karar: Gıda ve takviye edici gıda dışındaki ürünlerde kullanılmayacak

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından hazırlanan Sağlık Beyanı Yönetimi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile, tüketiciye arz edilen ürünlerin sağlık beyanı denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Tüketiciyi üst düzeyde korumak üzere, son tüketiciye arz edilen ürünlerin sağlık beyanı denetimlerine ilişkin usul ve esaslarının amaçlandığı yönetmeliğe göre, gıda ve takviye edici gıdalarda sağlık beyanı ilgili yönetmelik kapsamında kullanılacak. Ürünlere ilişkin özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gıda ve takviye edici gıda dışındaki ürünlerde sağlık beyanı kullanılamayacak. Mevzuata aykırı sağlık beyanı kullanarak tanıtım veya satışı yapılan ürünlerle sağlık beyanı kullanan gerçek veya tüzel kişiler hakkında işlem yürütülecek.

iStock-1132902283

SAĞLIK BEYANINI ÇAĞRIŞTIRACAK GÖRSELLER KULLANILAMAYACAK

Ürünlerin tanıtımlarında, ürün bileşiminde bulunan ögelerin ürünü çağrıştıracak şekilde insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı, hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiği ileri sürülemeyecek veya ima edilemeyecek. Ürünlerin tanıtımlarında sağlık beyanını çağrıştıracak görseller de kullanılamayacak. Ürün tanıtımının elektronik ortamda yapıldığı durumlarda, tanıtımın yapıldığı internet sitesinde ürün sahibinin adı, unvanı ve iletişim bilgileri zorunlu olarak yer alacak. Ürünlerle ilgili yapılan sağlık beyanından ürün sahibi ile tanıtımcı müştereken sorumlu olacak.

DENETİM VE İDARİ YAPTIRIMLAR

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ürünlerin sağlık beyanıyla tanıtım veya satış faaliyetleri ve tanıtım malzemeleriyle ilgili denetim, inceleme ve soruşturma yapabilecek. Denetimler, kurumca görevlendirilen personel tarafından, tanıtım veya satışın yapıldığı her türlü mecraya yönelik yürütülecek. Bu hükümlere aykırı davranılması halinde, mevzuata aykırı ürün tanıtım veya satışının durdurulması, bu ürünlerin toplatılması ve imhasına karar verilebilecek. Denetim, inceleme veya soruşturma sonucunda, mevzuat hükümlerine aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım, satış, pazarlama veya reklamını yapanlar hakkında ilgili kanuni işlem yapılacak. Tanıtım veya satışların internet veya başka bir elektronik ortam üzerinden yapılması halinde de 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' hükümleri geçerli olacak.

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, 7 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik' yürürlükten kaldırıldı. (DHA)


Anlık Borsa


En Çok Aranan Haberler