Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama sayfası açıldı! Göreve nasıl başlanacak?

Sağlık Bakanlığı’nın işçi alımı için gerçekleştirdiği kura çekimi bazı iller için tamamlandı. Bu iller için kura sonuçları Sağlık bakanlığı işçi alımı başvuru sonuç sayfasından sorgulanabiliyor. İşte işçi alımı başvuru sonuç sayfası...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama sayfası açıldı! Göreve nasıl başlanacak?

Sağlık Bakanlığı’nın 14 bin işçi alımı ilanına binlerce kişi başvurdu. 8-9 Nisan’da gerçekleştirilecek kura çekimlerinin ilk aşaması tamamlandı. Sağlık Bakanlığı da kura sonuçları sorgulama sayfasını yayına açtı. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuç sorgulama sayfası...

BAŞVURU SONUCUNU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Yukarıdaki sayfada “T.C. kimlik no”, “Baba adı”, “Doğum tarihi” alanlarını doldurmanız gerekiyor. Ayrıca “Ben Robot değilim” yazısının solunda bulunan kutucuya tıklamayı unutmayın.

Sonuçların belli olduğu iller: Bakanlık Merkez Teşkilatı ile Ankara, İstanbul, Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak.

Bugün kurası çekilecek iller: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat

GÖREVE NASIL BAŞLANACAK?

Başvuru sonucunuzu sorguladınız ve kuradan isminizin çıktığını gördüğünüz. Peki göreve başlama nasıl olacak. Sağlık Bakanlığı yerleşme hakkı kazanların göreve başlama işlemleri ile de ilgil ibir duyuru yaptı.

GÖREVE BAŞLAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanını, adres bildirimini, görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını,adli sicil kaydı yazılı beyanınıve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını içeren (Ek–2) Form,
b) Diploma aslıveya noter onaylı örneği, diplomanın henüzdüzenlenmemiş olması halinde,öğrenim durumunubelirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre düzenlenmiş, daha sonra diploma veyaörnekleriyle değiştirilecek belgeler,
c) Mezuniyet durumunu gösteren https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulamae-Devlet internet adresinden alınacakmezun belgesi,(Lisans ve Ön lisans mezunları için)ç) KPSS-2020/5yerleştirme sonuçbelgesinin internet çıktısı,
d) 2adet vesikalık fotoğraf,
e) Mal Bildirim Beyannamesi,(Doldurulupkapalı zarf içinde teslim edilecektir.)
f) e-Devletinternet adresindenalınacak Sigortalı Hizmet Cetveli dökümü.(https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu)

  • Adaylardan istenen diploma ve diğer belgelerin suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla başvuru komisyonları tarafından tasdik edilerek işleme alınacaktır.

Göreve Başlama işlemlerine ait form

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİNDE RİAYET EDİLECEK HUSUSLAR

örevli komisyonlarca yerleştirmeye esas işlem yapılırken aşağıda belirtilen usul ve esaslara riayet edilmesi gerekmektedir.

1- KPSS-2020/5göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular ikamet adresi yerleştiği sağlık tesisi ile aynı ilde olanlar için 09.04.2020 – 14.04.2020 tarihleri arasında, ikamet adresi ile yerleştiği sağlık tesisi farklı ilde olanlar için ise 09.04.2020 – 17.04.2020 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların bu süre içinde, istenen belgelerle birlikte Ek-3’de belirtilen ilgili komisyonlara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2- Atama şartlarını taşıyan adaylardan, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir.

Ayrıca KPSS-2020/5 göreve başlama işlemleri için gerekli belgelerde talep edilen sigorta hizmet dökümünde kamu çalışanı olduğu anlaşılanların; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, son bir yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken hizmet sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmediğini veya hizmet sözleşmesinin feshedilmediğini ilgili kurumun atamaya yetkili amirinden alınacak belge ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

3- Adayların, (Ek-1)’de belirtilen belgeleri hazırlayarak en geç ikamet adresi yerleştiği sağlık tesisi ile aynı ilde olanlar için 09.04.2020 – 14.04.2020 tarihleri arasında, ikamet adresi ile yerleştiği sağlık tesisi farklı ilde olanlar için ise 09.04.2020 – 17.04.2020 tarihleri arasında ilgili komisyonlara teslim etmeleri ve görevlerine başlamaları gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen durumlar hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

5- Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile ilgili komisyonlara teslim edebilecektir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte Bakanlığımıza başvurmaları, aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet biriminde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan bir birimde göreve başlatılacaktır.

6- Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili komisyonlar tarafından, www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzundaki nitelik, şart ve kurallar, adaylardan istenen belgeler ve (Ek–1)’ de yer alan “Açıklama ve Uyarılar” dikkate alınarak tespit edilecektir.

7- Atanma şartlarını taşıdığı tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli bildirimler yapılmak suretiyle göreve başlatılacak, atanma şartlarını taşımayan adaylara gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilecektir.

8- Atanma şartlarını taşıyanlar için, son göreve başlama tarihi ikamet adresi yerleştiği sağlık tesisi ile aynı ilde olanlar için 14.04.2020 Salı günü, ikamet adresi ile yerleştiği sağlık tesisi farklı ilde olanlar için ise 17.04.2020 Cuma günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.

9- Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 17.04.2020 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve 17.06.2020tarihi aşılmamak kaydıyla, raporda belirtilen istirahat süresinin bitimini müteakip iki iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

10- Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 17.04.2020tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla, doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

11- Halen kamu görevlisi olarak veya 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi kapsamındaki bildirim şartına tabi olarak çalışanlardan, istifa/sözleşmenin feshi taleplerini kurumlarına/işyerlerine iletmiş olmakla birlikte, bu işlemlerin devam etmesi nedeniyle 8 inci maddede belirtilen sürede görevine başlayamayacak durumda olanlar; bu durumu belgelendirmeleri, birinci maddede belirtilen şekilde başvurularını yapmaları ve 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartları da taşımaları kaydıyla en geç 17.06.2020 tarihinde göreve başlatılabilecektir.

12- Atamaya ilişkin şartları taşımaları kaydıyla; Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri/Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde ve özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşlarında, fiilen sağlık personeli olarak çalışmakta olanlardan, bu yerleştirme döneminde, Bakanlığımıza ait sözleşmeli pozisyonlara yerleşenler; COVİD-19 salgını ile topyekûn mücadelede, Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri/Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri ve özel sağlık kurumlarının zaafiyete düşmemesi için görev yaptıkları Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri/Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden veya özel sağlık tesisi yöneticiliğinden “ilgilinin görevinden ayrılması halinde sağlık hizmetinde aksama olmayacağına” alacakları belgeyi ibraz etmeleri halinde hemen göreve başlatılabilecektir. Bahse konu belgeyi temin edemeyenler halen görev yaptıkları sağlık kurumlarında çalışmaya devam edeceklerdir.

13-Bu yerleştirme kapsamında çalışacağı birimde göreve başlayacak personel hakkında, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27/03/2020 tarihli ve 1049 sayılı yazısı ile getirilen 3 (üç) aylık süre beklenilmeden ayrılışlarına müsaade edilebilecektir.

14-Kamu veya özel herhangi bir kurumda sağlık hizmeti dışında başkaca bir iş yürüten ve sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin atamaları, diğer şartları taşımaları kaydı ile hemen yapılacaktır.

15-COVİD-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yurtdışında olup da dönüş yapamayanların yerleştirmeden doğanhakları saklı kalacaktır. Bu kapsamdakiler yurda dönüş tarihinden itibaren 10 gün içerisinde müracaat etmesi halinde istenen belgeleri teslim etmesi ve aranan şartları taşıması kaydıyla göreve başlatılacaktır.

16- Yukarıda belirtilen süre içinde başvuru yapmayan veya başvuru yaptığı halde göreve başlamayanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecektir.

17- Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarına yerleşenler hakkında ayrıca duyuru yapılacaktır.


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
BASVURUYORUZ ÇIKMIYOR NASIL BI İŞ ANLAMADIM YİNE TORPİL DAYISI OLANA ÇIKIYO
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler