FİNANS

Başvuran alıyor! SGK tek seferliğine 1.250 TL para veriyor! Zaman aşımına uğramadan paranızı alın!

SGK tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardımlar yapılıyor. Bu yardım ödeneklerinden biri de cenaze ödeneği olarak biliniyor. Yakınlarını kaybeden ailelere Aile, ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir defaya mahsus olmak üzere cenaze yardımı yapıyor. SGK tarafından hesabınıza 1.250 TL yatırılmış olabilir. Paranızı almayı sakın unutmayın!

Başvuran alıyor! SGK tek seferliğine 1.250 TL para veriyor!  Zaman aşımına uğramadan paranızı alın!

SGK çeşitli yardımlarla vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Yakınlarını kaybeden vatandaşlara Aile, ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir defaya mahsus olmak üzere cenaze ödeneği yapıyor. Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine veriliyor. Bu kapsamda SGK tarafından hesabınıza 1.250 TL yatırılmış olabilir. Paranızı almayı unutmayın. Hemen e devlet üzerinden hesabınızı kontrol edin!

para3

Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapılması gerekiyor. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin Kuruma verilmesi gerekiyor.

Cenaze ödeneği tutarı her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirlenmekte olup, “2022 yılı için cenaze ödeneği miktarı 1250,00 TL’dir.”

para4

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların cenaze ödeneği kişinin emekli aylığından az olmamak üzere (makam, temsil ve görev tazminatı gibi tazminatlar hariç) 2022 yılı için 4.473,46 TL'dir.

Cenaze ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl olarak belirtilmiştir.

para2

CENAZE ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Cenaze ödeneği;
-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya
-Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya
-Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,
ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.


Keşfet


En Çok Aranan Haberler