FİNANS

Tasarruf finansman şirketleri BDDK kapsamına alındı

Resmi Gazete'de yayınlanan karar göre, Tasarruf Finansman Şirketleri BDDK'nin düzenleme ve denetleme yetkisi altına alındı.

Tasarruf finansman şirketleri BDDK kapsamına alındı

BDDK'dan yapılan açıklamada, 7292 sayılı "Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı ve "Söz konusu düzenleme ile ülkemizde faaliyet gösteren Tasarruf Finansman Şirketleri, 6361 sayılı 'Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu' kapsamında Kurumumuz düzenleme ve denetimi yetkisi altına alınmıştır" denildi.

TASARRUF ŞİRKETLERİ BDDK'NIN YETKİSİ ALTINDA

Yasada, tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin bir ay içinde BDDK'ya başvurmak ve durumlarını "yasaya uygun hale getireceklerine" ya da müşteri hak ve menfaatlerini zarar uğratmadan "tasfiye olacaklarına" ilişkin bir plan sunmak zorunda oldukları anımsatılan açıklamada, bu nedenle tasarruf finansman faaliyeti yürüten tüm kişi ve kuruluşların "7 Nisan'a kadar aşağıda yer verilen bilgi ve belgelerle, kanun hükümlerine intibak etmek ya da tasfiye olmak üzere" BDDK'ya başvurmak zorunda oldukları vurgulandı ve şöyle denildi:

"Zira mevcut durumda tasarruf finansman faaliyetinden kaynaklanan borç ve/veya alacakları bulunan ancak belirtilen tarihe kadar Kurumumuza henüz başvuru yapmamış olanlar hakkında Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri uyarınca işlem tesis edilecektir.

"Kanunun Geçici 7 nci maddesi kapsamında Kurumumuza başvuracak şirketler, verecekleri dilekçe ile birlikte Ek’te yer alan formata uygun belgeleri noter onaylı şekilde;

  • İntibak veya iradi tasfiye planını,
  • Bilgi formunu,
  • Tasarruf finansman faaliyetinde bulunduklarına dair beyanı,
  • Sürecin tamamlanacağına ilişkin yönetim kurulu taahhüdünü,
  • Ortaklarına ait beyanname ve taahhütlerini,
  • Üst düzey yöneticilerine ait beyannameyi,
  • Kamu Gözetimi Kurumu tarafından kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimi ile yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim kuruluşu ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesini sunacaklardır."

(DHA)


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön