FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

TOKİ arsa satışı başvurusu ne zaman? TOKİ arsa satışı başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) arsa satışı başvurusu detayları vatandaşların gündeminde yer aldı. Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ arsa satışı başvurusu hakkında yaptığı açıklamada, arsadaki sayıyı 1 milyona çıkaracaklarını duyurdu. Peki TOKİ arsa satışı başvurusu ne zaman? TOKİ arsa satışı başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? İşte merak edilenler...

TOKİ arsa satışı başvurusu ne zaman? TOKİ arsa satışı başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

Geçtiğimiz günlerde gündemi sarsan TOKİ sosyal konut projesinin ardından şimdi de arsa başvuruları dikkat çekmeye başladı. Toki arsa başvuruları detayları henüz paylaşılmazken, detayların ilerleyen zamanlarda belli olması bekleniyor. Öte yandan TOKİ arsa satışı başvurusunun ne zaman ve nereden yapılacağı belli oldu.
Peki TOKİ arsa satışı başvurusu ne zaman? TOKİ arsa satışı başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? İşte merak edilenler...

TOKİ ARSA SATIŞI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TOKİ arsa satışı başvurusu 10 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasında yayınlanacak.

Arsa satışı sonrasında arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması gerekecek.

TOKİ arsa satışı başvurusu ne zaman?  TOKİ arsa satışı başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

TOKİ ARSA SATIŞI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular Ziraat Bankası Şubelerinden gerçekleştirilecek. Başvuru bedeli 500 TL olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ arsa satışına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Mevcut TOKİ evlerinin yanı sıra projede var olan arsa konusunda da biz bu sayısı artırmayı planlıyoruz. Arsamı alır evimi yaparım diyenlere yönelik rakamı 1 milyona belki daha fazla çıkararak vatandaşımıza böyle bir imkan tanımak istiyoruz."

"Bakanımla gerekli görüşmeleri de yaptık. Talep çok olduğu için bütün illerde bu arsaları kura çekiminden önceye yetiştirmeye çalışacağız."

TOKİ arsa satışı başvurusu ne zaman? TOKİ arsa satışı başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL’nin altında olması.

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

• 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

ARSA SATIŞI SONRASI TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10’u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenir.

a) Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatının ödenmesi, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedeli geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksitle ödenmek üzere Toplu Konut İdaresini izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasını müteakiben arsa tahsisi kesinleşmiş olur.

b) Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık yada yıllık eşit taksitler halinde ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık yada yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen taahhütname alınır.

3- 3 ay içerisinde ipotekli ve takyitli olarak tapu devri yapılır.

4-a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile 775 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra parsel bazlı ortaklar (7 ve üzeri ortaklar için), 3 ay içinde konut yapı kooperatifi kuracak olup, bu taşınmazdaki yapım süreci kooperatif kanuna göre yürütülecektir. Bu kooperatiflerden ayrılanların olması halinde, bunların yerine kurada belirlenmiş olan yedek listeden hak sahipleri üye olarak alınacaktır.
Müşterek asa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10’u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.

5- Bu Kanun hükümlerine dayanılarak yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.

6- Arsa tahsisi için yapılan müracaat sayısının tahsis edilecek arsa sayısından fazla olması halinde, arsa sayısı kadar asil ve asil sayısı kadar yedek hak sahipleri noter kurası ile belirlenecektir.

Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak ve tahsis sahiplerine kısa mesaj yolu ile iletilecektir.

7- İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su, kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.
Başvuru için istenen belgeler daha sonra duyurulacaktır.

Anlık Borsa


En Çok Aranan Haberler