FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Ülkemizde geçerli olan KOBİ tanımında hangi işletmeler yer almaktadır? Kobi işletme türleri nelerdir?

KOBİ, 250 kişiden az çalışanı olan ekonomik kuruluşları kapsar. KOBİ olarak tanımlanan şirketler 125 milyon lirayı geçmeyen mali gelir ile senelik net satış kara sahiptir. Az yatırımla üretim çeşitliliğini artırabilen KOBİ'ler, ekonomik dalgalanmalardan da daha az etkilenir ve değişime daha hızlı uyum sağlayabilirler. Böylece daha rahat kar etme şansı yakalarlar. Mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yer aldığı kobi işletme türleri nelerdir? Kobi sınıflandırma ölçütü nasıl yapılır?

Ülkemizde geçerli olan KOBİ tanımında hangi işletmeler yer almaktadır? Kobi işletme türleri nelerdir?

İçindekiler

 • KOBİ işletme türleri nelerdir?
 • KOBİ'ler hangi ölçütlere göre sınıflandırılır?
 • KOBİ'lerin özellikleri nelerdir?

KOBİ, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için kullanılan bir terimdir. KOBİ tanımında mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler yer almaktadır.

KOBİ işletme türleri nelerdir?

KOBİ işletme türleri, mikro ölçekli işletme, küçük işletme ve orta ölçekli işletme olmak üzere üçe ayrılmaktadır:

 • On kişiden (10) az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon (1.000.000) Türk Lirasını aşmayan işletmelere mikro işletme,
 • Elli kişiden (50) az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon (8.000.000) Türk Lirasını aşmayan işletmelere küçük işletme ve
 • İki yüz elli (250) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon (40.000.000) Türk Lirasını aşmayan işletmelere orta ölçekli işletme denmektedir.

KOBİ'ler hangi ölçütlere göre sınıflandırılır?

KOBİ’lerin hangi ölçütlere göre sınıflandırılacağı ile alakalı net bilgiyi yönetmelikten alabiliriz. 4 Kasım 2012 tarihinde önce resmi gazetede yayımlanıp ardından yürürlüğe girmiş olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Tanımı ve Nitelikleri Belirleyen Yönetmelik ile bu bilgiye rahatlıkla ulaşabiliriz. Bu yönetmelik ile birlikte 2005 senesinde KOBİ’lere yönelik belirtilmiş olan kriterler genişletilmiştir.

Bu kriterlerin genişlemesi sayesinde KOBİ’lerin hem desteklerden hem de teşviklerden daha çok yararlanabilmesinin önü açılmıştır. Daha sonra Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin tanımında değişikliğe yol açan yönetmelik 24 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından 125 milyon TL’nin altında net satış geliri veya mali bilançosu olan ve KOSGEB tarafından da desteklenen sektörler arasında bulunan tüm işletmeler KOSGEB desteklerinden yararlanma fırsatı elde edecekler.

KOBİ'lerin özellikleri nelerdir?

 • KOBİ’ler yatırım maliyetlerini düşürerek bu düşük maliyetler ile istihdam yaratırlar.
 • Genel olarak teknolojik yeniliklere oldukça yatkındırlar.
 • Az yatırım yaparak üretim çeşitliliğini artırabilirler.
 • İç yapıları nedeniyle ekonomik dalgalanmaları absorbe edebilirler veya bunlardan daha az etkilenirler.
 • Gelir dağılımında yer alan eşitsizlikleri ve haksızlıkları oldukça azaltırlar. KOBİ’ler taleplerde meydana gelen değişikliklere ve taleplerin çeşitliliğine daha kolay uyum sağlayabilirler.
 • Büyük işletmeleri desteklerler. Onları tamamlarlar.
 • Politik ve sosyal sistemlerde genellikle ana unsur olarak algılanır ve yer alırlar.


Anlık Borsa


En Çok Aranan Haberler