FİNANS

Üniversitelerdeki döner sermaye için Danıştay son kararı verdi!

Danıştay döner sermayeden pay alamayan üniversite personeli ile ilgili önemli bir karara imza attı. Buna göre döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunan öğretim elemanları dışındaki personele ek ödeme yapılamayacağı kesinleşti.

Üniversitelerdeki döner sermaye için Danıştay son kararı verdi!

Danıştay, döner sermayeden pay alamayan üniversite personeli ile ilgili son kararı verdi. Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin iptaline ilişkin açılan dava sonuca bağlandı.

Danıştay İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDDK), “Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan birimlerde çalışan personel ile diğer birimlerde döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunan öğretim elemanları dışındaki personele bu Yönetmelik kapsamında hiçbir şekilde ek ödeme yapılamaz” ibaresi için açılan iptal davasını reddederek kararı onadı.

Danıştay’ın kararına göre, idareye verilen takdir yetkisi kapsamında düzenlendiği ve maddede üst hukuk normlarına aykırılık bulunmadığı ifade edilerek, “Bu düzenleme uyarınca tesis edilen bireysel işlemde de hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir” denildi.


Keşfet


En Çok Aranan Haberler