FİNANS

Yüz binlerce kişinin hesabına yatacak! 7 bin 500 TL’den 65 bin TL’ye kadar…

Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi. Geçen yıl Aralık ayından beri sabit ek ödeme bekleyen sağlık çalışanları için Resmi Gazete’den duyuruldu. Sağlıkçıların temel ve teşvik ödemelerinden oluşan iki ayaklı sabit ek ödeme dönemi başlıyor. 7 bin 500 liradan başlayacak ve 65 bin lirayı bulabilecek. Peki kim ne kadar ödeme alacak? İşte haberin detayları…

Yüz binlerce kişinin hesabına yatacak! 7 bin 500 TL’den 65 bin TL’ye kadar…

15 Ağustos’ta tüm kurumlarda uygulanması talimatı verilen ek ödeme düzenlemesi, dün Resmi Gazete’de 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde devreye girdi. Aile hekimleri ve eczacıların tepkisini hızla çeken yönetmelikte, en çok merak edilen ise maaşlar oldu.

Milliyet’te yer alan haberde, sağlıkçıların ekonomik koşullarının iyileştirilmesi, sağlıkçı ve uzman hekim açığının, kamuya dönüşlerle kapatılması için önemseniyordu. Yönetmelikle, Bakanlık daha önce dikkat çektiği 4 konuda değişiklik yapmış oldu. Önce Malpraktis uygulamasındaki değişiklik ile hekimler lehine düzenlenen “riskli operasyonlar” konusunda, şimdi de maaş avantajları getirildi. Hem riskleri hem de görece düşük ödemeleri sebebiyle uzmanlarının kamudan kaçarak, özellerde çalıştığı onkoloji, cerrahi gibi alanlardaki “özellikli işlemler”de tavan ücretleri yükseldi. Genel bütçeye aktarılmasıyla hastanelerin inisiyatifinden çıkan ve her ayın 15’ine sabitlenerek, gecikmelerin de önüne geçilen sabit ödemeyle, farklı illerdeki hekim maaşları arasındaki fark kapandı.

iStock-872965802

Ayrıca üniversitelerden gelerek, eğitim görevlisi ve uzman tabip kadrolarından çalışan profesör ve doçentler de en yüksek kat sayıdan yararlandırılan grup olarak, uzman kadrolarındaki eksiklikler için bir adım daha atılmış oldu. Hekim açığı dışında, bir düzenleme de “normal doğum teşvik”i için yapıldı. Bu başlık da Bakan Koca’nın yapılacaklar listesinde bir maddeydi.

HERKESİ KAPSAMADI

Bakanlığın daha önceki açıklamalarındaki, “hekimler arası ücret farklılıkları azalsın” yaklaşımı yönetmeliğe yansırken, bu kez de hekim dışı personel ile makas açıldı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, NTV’de, “Taban ücretleri arıtıldı ama teşvik kısmı da var. Taban kısmında eksik bırakılmış kısmın teşvik ile mutlaka verilmesi gerekiyor. Elbette ki hekimlerimizin maaşları artsın ancak arada çok ciddi bir makas oluştu” açıklamasını yaptı. Türk Tabipleri Birliği, yönetmeliği incelediklerini açıklarken, Türk Eczacıları Birliği talep ettikleri taban ücret oranlarının görmezden gelindiğini ifade etti.

iStock-911455808

KİMİN MAAŞI NE KADAR ARTTI?

  • Sağlık meslek örgütlerinin açıklamalarına göre; artış miktarları bazı meslek grupları için şöyle oldu:

  • En yüksek taban ek ödemeler ve teşvik ödeme katsayısı eğitim görevlisi kadrosu olanlar ve uzman hekimlere tanındı.

  • Uzman hekim ve diş hekimlerine kademelerine göre artacak şekilde 10 bin TL’ye; asistan hekimlere 7 bin 500 TL’ye; pratisyen hekimlere 5 bin TL’ye kadar ek ödeme yapılacak. Ek ödemelerle birlikte pratisyen hekim maaşı 20 bin TL’yi aşacak, uzman maaşı da 27 bin TL’yi bulacak.

  • Özellikli işlem yapan hekimlerin tavan ücreti 65 bin TL’ye kadar çıkabilecek.

  • Hemşirelerin maaşı 800 TL’lik ek ödemeyle 10 bin TL’nin üzerine çıktı.

  • Hekim dışı sağlık personeline derece, unvan ve kademelerine göre 400 TL ile 10 bin TL arasında düzenleme;

FİİLEN KATKI DETAYI

Yönetmeliğe göre ek ödeme; personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilecek. Saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarının istirahat süreleri, resmi tatil günleri, idari ve nöbet izinleri, yılda 7 günü geçmeyen kısa süreli hastalık rapor süreleri, heyet rapor süreleri, yılda en fazla iki defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili etkinliklere katılan personelin yılda 10 günü geçmeyen süreleri, meslek hastalığı dolayısıyla alınan hastalık izin süreleri, “çalışılmış gün” olarak kabul ediliyor.

Tabiplerce gerçekleştirilen tıbbi işlemleri incelemek amacıyla her sağlık tesisinde inceleme heyeti oluşturulacak. Heyet, sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen tıbbi işlemlerin yapılıp yapılmadığı, tıp etiğine, mevzuata uygunluğu, ek ödeme dönemleri için personelin hizmet etkinlik katsayılarının tespitine yönelik işlemleri yürütecek. Personelin yaptığı işe ilişkin “bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilmesi” gibi kıstaslar dikkate alınarak çalışan personel sayısının yüzde 5’ini geçmemek kaydıyla, başhekimin onayı ile belirlenen personele, o dönem için sağlık tesisi puan ortalamasının yüzde 20’sine kadar ek puan verilebilecek.

iStock-1360639011

SABİT İKİ AYAK VAR

Sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemeler, “temel” ve “teşvik” olarak iki ayaktan oluşan bir sabit ödeme şekline dönüştü. Temel ek ödeme, “sabit ödeme” ve personelin motivasyonunun artırılması için her branş için belirlenen kat sayılarla işletilen “taban ödeme” toplamıyla belirlenecek. Teşvik ek ödemesi ise personelin “hizmete katkısı ve verimliliği ile finansal sürdürülebilirliği sağlama, hizmetin kalitesi, çalışan ve hasta memnuniyeti gibi kriterler” göz önüne alınarak döner sermayeden personele yapılan ödemeyi ifade ediyor.

Yeni yönetmelikle birlikte branş, kademe ve derecelere göre personellerin alacağı taban ve tavan oranları belirlendi. Yönetmelikte, oranların belirleneceği başlıklar şöyle sıralanıyor: “Personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi, verimliliği, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri, yapılan muayene, ameliyat, anestezi ve girişimsel işlemlerden oluşan genel tıbbi işlemler gibi unsurlar.”


Keşfet


En Çok Aranan Haberler