FİNANS

Zorunlu Deprem Sigortası oranı yüzde 49! Depremin etkilediği 10 il için DASK haritası ortaya çıktı: 640 bin lira olarak belirlendi…

Kahramanmaraş’taki depremin etkilediği 10 ilde zorunlu deprem sigortası oranı da ortaya çıktı. DASK verilerine göre bu oran ortalama yüzde 49 düzeyinde bulunuyor. Poliçede en yüksek oran Gaziantep’de olurken, depremin merkezi Kahramanmaraş’ta 210 bin konutun 113 bin 11’inde zorunlu sigortası var. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı ise bütün yapı tiplerinde 640 bin lira olarak belirlenmişti.

Zorunlu Deprem Sigortası oranı yüzde 49! Depremin etkilediği 10 il için DASK haritası ortaya çıktı: 640 bin lira olarak belirlendi…

9 saat ara ile önce 7,7 ve ardından 7,6 sallanan Kahramanmaraş merkezli depremler bölgedeki 10 şehirde de etkili oldu. AFAD verilerine göre 5.775 bina depremde çöktü. 11.302 yıkılan bina ihbarı var. Depremin ardından yaraların sarılma sürecinde en önemli kurumlardan biri olan Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nu (DASK) tekrar gündeme getirdi.

1999 Marmara depreminin ardından 2000 yılında kurulan DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı, sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlıyor. Verilere göre Türkiye genelinde 20 milyon 32 bin adet konut bulunuyor. Zorunlu Deprem Sigortası yaptıranların sayısı 10 milyon 949 bin 642. Oran yüzde 54,70.

10 İLDE ZORUNLU DEPREM SİGORTASI ORANI YÜZDE 49

Dünya Gazetesi’nde yer alan haberde, depremin odağındaki 10 ilde Zorunlu Deprem Sigortası oranı ortalama yüzde 49 düzeyinde bulunuyor. Kahramanmaraş’ta 210 bin konutun 113 bin adedi Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine sahip.

5

EN YÜKSEK ORAN GAZİANTEP’TE

Diğer illerde rakamlar şöyle;

Hatay’da 315 bin konutun yüzde 40,1’i, Osmaniye’de 101 bin konutun yüzde 42,4’ü, Gaziantep’te 339 bin konutun yüzde 64,5’i, Kilis’te 25 bin konutun yüzde 59,7’si, Şanlıurfa’da 198 bin konutun yüzde 52,9’u, Adana’da 479 bin konutun yüzde 45,9’u, Malatya’da 188 bin konutun yüzde 52,1’i, Adıyaman’da 89 bin konutun yüzde 44,9’u, Diyarbakır’da 231 bin konutun yüzde 33’ü Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine sahip.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NELERİ GÜVENCE ALTINA ALIR?

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için depremin meydana getirdigi maddi zararları karşılamaya yönelik geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

1

Zorunlu Deprem Sigortası ile aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
  • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler
  • Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan; kat irtifakı tesis edilmiş binalar
  • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar
  • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için geçerlidir.

DASK NELERİ KARŞILAR?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde karşılar. Temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları istinat duvarları, atvan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar çatılar, bacalar, yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri bir arada ya da ayrı olarak teminat kapsamındadır.

4

SİGORTA BEDELİ NASIL HESAPLANIR?

DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat sunar. Azami Teminat Tutarı’nın tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınır.

Sigorta yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.
Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak konut sigortası yaptırabilir.
Sigorta bedeline, konutun arsa bedeli dahil değildir.

2

TEMİNAT TUTARI 640 BİN LİRA DÜZEYİNDE

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlıyor. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 25 Kasım 2022 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 640 bin lira olarak belirlenmiş durumda.

Verilen bilgiye göre azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınıyor. Sigortalının teminat tutarının (sigorta bedeli) azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlendiği ifade ediliyor.

Meskenin değerinin DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşması durumunda, sigortalının isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabileceği belirtiliyor. Bunun için sigortalının, özel sigorta şirketlerinden konut sigortasının olması gerekiyor.


Geri Dön

En Çok Aranan Haberler