FİNANS

Faktoring nedir? Faktoring hizmetleri ne iş yapar?

Faktöring bir finansal yöntem ve hizmet sunumudur. Üç ayrı hizmetin bir arada sunulduğu yöntem olan faktöring özellikle kısa vadeli mal satışlarında tercih edilir. Alacak yönetimi, tahsilat yönetimi ve nakit yönetimi hizmetlerini barındıran faktöring içerisindeki hizmetleri tek ve ayrı olarak kullanmak mümkündür. Peki, faktoring hizmetleri ne işe yapar?

Faktoring nedir? Faktoring hizmetleri ne iş yapar?

İçindekiler

  • Faktoring nedir?
  • Faktoring hizmetleri ne işe yapar?
  • Faktoring avantajları nelerdir?

Ticaret işlemlerinde alacak tahsilatına yönelik verilen hizmetlerin tümü faktoring hizmetleridir. Faktoring; hizmet talebinde bulunan müşteri, hizmeti veren faktör ve borçlu arasında işler. Vadeli olarak satış yapan firmaların, her türlü mal ve hizmet satışından meydana gelen kısa vade ticari alacaklarını faktöring şirketlerince satın aldıkları bir yöntemdir.

Faktoring nedir?

Dış ve iç ticaret işlemlerinde uygulanan bir yöntem olan faktoringde sıklıkla kısa vadeli mal satışlarında yararlanılır. Satışlardaki vade farkları ortadan kalkarak işletmenin yapmış olduğu satış ödemesinin hemen almasını sağlar. Faktoring şirketleri; devralınan alacak muhasebesini tutmak, borçluya ihtarda bulunmak, alacak tahsili yapmak ve gerektiği durumlarda da cebri icra ile elde etmek gibi hizmetleri de barındırır. Firmalar, üç ana başlıkta verilen hizmetler ayrı ayrı ya da bir arada tercih edilebilirler. Temel olarak faktoring hizmetleri şu şekildedir:

  • Alacak yönetimi
  • Tahsilat yönetimi
  • Nakit yönetimi

Faktoring hizmetleri ne işe yapar?

Faktoringin en temel tanımı "mal ve hizmet satışından doğan vadeli alacakların, temlik yoluyla faktoring kuruluşlarına devredilmesi" ve "alacakların faktoring kuruluşunca yönetilmesi"dir. Faktoring hizmetlerinde üç ana işlem yapılır:

  • Alacak yönetimi: Alıcılarının ödeme yapamama riski, faktör tarafından üstlenilir. Vadeli satışlardan doğan kazanç garanti altına alınır. Bu şekilde işletmenin alacak hesabının yönetimi, kayıt tutulması ve risk yönetimi şirkete devredilir.

  • Tahsilat yönetimi: Hizmet sırasında alacakların riski üstlenilse de üstlenilmese de alacakların takibi ve tahsilat süreci faktör tarafından yapılır.

  • Nakit Yönetimi: Mevcut vadeli alacaklar nakde çevrilebilir. Faktör, devralınan vadeli alacakların belirli bir bölümünü talep üzerine öder. Bu şekilde vadeli satışlardan doğmuş olan alacaklar anından işletme sermayesine dönüşür.

Faktoring avantajları nelerdir?

Özellikle kısa vadeli mal satışlarında faktoring işlemleri pek çok açıdan avantaj sağlar. Süreçlerin profesyonel şekilde eksiksiz yürütülmesini sağlayan faktoring hizmetlerinin tamamı ya da sadece ihtiyaç dahilinde olan kısımları alınabilir. Bu hizmet ile işletmeler nakit akışını düzenleyebilir ve planlı bir şekilde hız kesmeden faaliyet düzenlemesi yapabilir.

Alıcılara vade tanıyabilme avantajıyla piyasa içerisinde rekabet gücü artırılabilir. Faktoring ile alacak, stok ve ticari borç azalır. Bunun yanı sıra işletme sermayesi artar. Bilanço daha akıcı hâle gelerek işletme kredibilitesi artmış olur. Faktoring hizmetleri arasında yer alan alacak takibi ile işletmelerin aldıkları çekler ve alıcıların durumları hakkında bilgi sahibi olma imkânı olur.

Keşfet


En Çok Aranan Haberler