FİNANS

FAVÖK nedir? FD FAVÖK hesaplama nasıl yapılır?

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar sözcüklerinin ilk harflerini içeren bir kısaltma olan FAVÖK; İngilizcede EBITDA olarak da bilinmektedir. FAVÖK'ün firma değerine olan oranı ise şirketler arasında karşılaştırma yapılmasını mümkün hale getirmektedir. FD FAVÖK nasıl hesaplanır, FAVÖK kaç olmalı?

FAVÖK nedir? FD FAVÖK hesaplama nasıl yapılır?

İçindekiler

  • FAVÖK Nedir?
  • FD FAVÖK Nasıl Hesaplanır?
  • FAVÖK Marjı Nedir?
  • FAVÖK Neden Önemli?
  • FD FAVÖK Kaç Olmalı?

İngilizcesi EBITDA olan FAVÖK; faiz, amortisman ve vergi öncesi kar kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bu finansal gösterge değerinin pozitif ya da negatif olmasına göre firmanın zarar veya kar durumu saptanabilmektedir. Ayrıca FD FAVÖK hesaplama, şirketlerin ulusal veya uluslararası ölçekte karşılaştırılması bakımından da oldukça mühimdir.

FAVÖK Nedir?

FAVÖK; “faiz, amortisman ve vergi öncesi kar” olarak açıklanan finansal bir terimdir. Diğer bir deyişle FAVÖK, bu sözcüklerin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bu finansal terim, operasyonel verimlilik ile karlılığın kıyaslanmasına imkan sunmaktadır. “EBITDA” da FAVÖK terimi ile birlikte sıkça araştırılan finansal göstergelerden biridir. Açılımı “earnings before interests, taxes,depreciation and amortization” olan EBITDA, FAVÖK teriminin İngilizcesidir.

FD FAVÖK Nasıl Hesaplanır?

Firma değeri FAVÖK hesaplamasının açıklanabilmesi için öncelikle FAVÖK hesaplamasına değinilmelidir. Çünkü FD, firma değerini ifade etmektedir. FD FAVÖK ise firma değerinin FAVÖK hesaplamasına olan oranıdır. FAVÖK hesaplamasında ise brüt kar, pazarlama giderleri, amortisman ve genel yönetim giderlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu doğrultuda FAVÖK hesaplama formülünde; pazarlama giderleri ile genel yönetim giderlerinin toplamı, brüt kardan çıkarılmaktadır. Elde edilen sonuç ise amortismanlar ile toplanmaktadır. Bu formül ile elde edilen sonucun firma değerine bölümü ise FD/ FAVÖK hesaplama formülünü ifade etmektedir.

FAVÖK Marjı Nedir?

FAVÖK oranı olarak da bilinen FAVÖK marjı; vergi, amortisman ve faiz ödemeleri tamamlanmadan önce elde edilen gelirin yüzdesel değeridir. Yani FAVÖK değerinin toplam gelire olan yüzdesel oranı, şirketin FAVÖK marjını temsil etmektedir.

FAVÖK Neden Önemli?

Amortisman, faiz ve vergi öncesi kar gibi değerler ile hesaplanan FAVÖK, şirketlerin ulusal ve hatta uluslararası bağlamda karşılaştırılması bakımından önemlidir. Bu doğrultuda FAVÖK değerinin önemini belirten hususlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • FD/ FAVÖK oranı sayesinde benzer şirketler ile kıyaslama yapılabilmektedir.
  • FAVÖK oranı, benzer sektörlerde faaliyet gösteren uluslararası şirketler ile karşılaştırma yapılmasını mümkün kılmaktadır.
  • FD/ FAVÖK oranı düşük olan bir şirket, benzerleri arasında fiyat bakımından daha caziptir.

FD FAVÖK Kaç Olmalı?

FAVÖK değeri, negatif ya da pozitif olmasına göre şirkete yönelik fikir vermektedir. Negatif FAVÖK değeri; firmanın amortisman, vergi ve faiz öncesinde zararda olduğunu göstermektedir. Tam aksine pozitif FAVÖK değeri ise firmanın karda olduğuna işaret etmektedir. İdeal FD/ FAVÖK oranı ise faiz yüzdesine göre örneklendirilebilmektedir. Faizin %15 olduğu bir durumda, FD/ FAVÖK çarpanlarının 6,66 veya altında olması uygun görülmektedir.


Geri Dön

En Çok Aranan Haberler