FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ithalat lisans sahibi tüzel kişiler için belirlenen depolama yükümlülük oranının yüzde 1 olarak uygulanmasına karar verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre, dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere satış yapan, toptan satış lisansı sahibi tüzel kişiler ile ithalat (spot) lisansı sahibi tüzel kişiler için belirlenen depolama yükümlülük oranı da yüzde 1 olarak belirlendi.

Kurul tarafından akaryakıt ticareti hakkında alınan bir başka karara göre, izin sahibi tarafından bir faaliyet dönemi içinde dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti kapsamında yapılabilecek toplam teslim miktarı, izin sahibinin aynı dönem içinde ithalat yoluyla ve/veya rafinericiden temin ettiği akaryakıt miktarının toplamından fazla olamayacak.

Öte yandan, doğal gaz dağıtım şirketlerinin perakende satış tarifelerinin düzenlenmesinde esas alınan kademeler bazında tüketim miktarları tahmini kapsamında oluşması öngörülmüş toplam gelir ile kademe bazında gerçekleşen tüketim miktarları kapsamında oluşan toplam gelirin referans sapma değeri de yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirildi.

Buna göre, söz konusu toplam gelirin pozitif veya negatif yönde yüzde 7 ve üzeri sapma göstermesi halinde, içinde bulunulan tarife uygulama döneminin kalan süresine ilişkin tüketim tahminleri gözden geçirilerek tarife revizyonu yapılacak. Bu revizyon, geçmiş döneme ilişkin düzeltme niteliğinde olmayacak ve belirlenen sapma yüzdesini aşmayan sapma oranları gerçekleştiğinde tarife revizyonu yapılmayacak.

Express
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

En Çok Aranan Haberler