FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

EPDK kararı

EPDK kararı

Elektrik piyasasında önlisans, üretim lisansı, tedarik lisansı ve bunlara ilişkin tadil, birleşme veya bölünme onay, tesis/proje devri onay ve sona erdirme başvuruları ile üretim lisansı kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması (YEKDEM) başvuruları, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), "Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi"nin yürürlükten kaldırılması ve "Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar"ın kabul edilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, önlisans, üretim lisansı, tedarik lisansı ve bunlara ilişkin tadil, birleşme veya bölünme onay, tesis/proje devri onay ve sona erdirme başvuruları ile üretim lisansı kapsamında YEKDEM başvuruları, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda elektronik başvuru yetkilisi eliyle yapılacak.

İletim, dağıtım, Organize Sanayi Bölgesini (OSB) dağıtım, OSB üretim, OSB üretim önlisans ve piyasa işletim lisanslarına ilişkin başvurular ile nükleer enerjiye dayalı önlisans ve üretim lisansı başvuruları ve bunların tadili ile sona erdirilmesine ilişkin başvurular ise yazılı olarak yapılacak.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 22,8 hektarlık saha için metan gazı işletme ruhsatı verilmesi talebi onaylandı.

Bu kapsamda, söz konusu ruhsatın Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’ne, sahanın mevcut rezerv durumu ve üretim programı dikkate alınarak, şirketin bahse konu metan gazı işletme ruhsat sahası için vermiş olduğu iş ve mali yatırım programını yerine getirmesi şartıyla, 7 Şubat 2045 tarihine kadar verilmesi kararlaştırıldı.

Express


En Çok Aranan Haberler