FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Gider pusulası nedir, nasıl kesilir? Gider pusulası örneği ve hesaplama işlemi nasıl yapılır?

Özellikle serbest meslek çalışanları için gider pusulasının önemli bir belge olarak ön plana çıktığı söylenebilir. Çünkü bu belge günümüzde elektronik ortamda da hazırlanabildiği gibi belli başlı durumlarda mutlaka oluşturulmalıdır. Gider pusulasının hangi durumlarda hazırlanması gerektiği ise Vergi Usul Kanunu kapsamında yer alan bilgilere göre açıklanmalıdır. Peki, gider pusulası nedir ve gider pusulası hesaplamaları nasıl yapılır?

Gider pusulası nedir, nasıl kesilir? Gider pusulası örneği ve hesaplama işlemi nasıl yapılır?

İçindekiler

 • Gider pusulası nedir?
 • Gider pusulası nasıl kesilir?
 • Gider pusulası düzenlemesi ne zaman yapılır?
 • Gider pusulası hesaplamaları nasıl yapılır?

Bir diğer adı gider notu olan gider pusulası, belli başlı bilgileri içeren ve Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen bir belgedir. Söz edilen bu belge özellikle serbest meslek çalışanları tarafından sıklıkla araştırılır. Çünkü gider pusulası, mal ve hizmet alışverişi yapan karşılıklı tarafların yasal olarak pürüzsüz bir şekilde faaliyet gerçekleştirmelerini mümkün kılar. Bununla birlikte gider pusulasının hangi durumlarda düzenlendiği, ne gibi bilgileri içerdiği ve brüt tutar hesaplamasına nasıl ulaşıldığı da açıklanmalıdır.

Gider pusulası nedir?

Yaygın olarak gider notu olarak da bilinen gider pusulası, resmi nitelikte olan ve fatura yerine geçtiği bilinen bir belgedir. Özellikle belli başlı ticari oluşumlara hizmet sunan kişiler, gider pusulasının detaylı özelliklerini ve ne işe yaradığını sorgular. Bu belge sayesinde her bir ölçekten olan oluşum, elde ettiği kazancı yasal düzleme taşıyabilir. Dolayısıyla gider pusulasının temelde bir faturalama aracı olduğu söylenebilir.

Kazancın yasal olarak faturalanması ve vergiye yönelik olan pürüzlerin ortadan kaldırılmasını sağlayan gider pusulası belli başlı bilgileri içerir. Bunlar arasında mal veya hizmetin cinsi, fiyatı, miktarı, karşılıklı tarafların isim ve soy isimleri ile unvan bilgisi yer alır. Dolayısıyla gider pusulasının özellikle serbest çalışan kategorisinde yer alan kişilerin adını sıklıkla duyduğu bir belge olduğu söylenebilir.

Gider pusulası nasıl kesilir?

Herhangi bir işletmenin ve hizmet sunan tarafın yasal düzlemde zarar görmemesi için düzenlenen gider pusulasının nasıl oluşturulduğu merak edilir. İlk olarak bu belgenin 2 nüsha halinde düzenlendiği söylenebilir. Yani gider pusulası, her iki tarafta da birer adet aslı olacak şekilde düzenlenir. Bu özelliği düşünüldüğü zaman gider pusulasının tek nüsha halinde düzenlendiği zaman geçersiz sayıldığı da hatırlatılmalıdır. Çünkü gider pusulasında mal ya da hizmet sunan kişinin imzası bulunmalıdır. Gider pusulası hazırlanırken bu belgede mutlaka yer aldığına dikkat edilmesi gereken bilgiler ise aşağıdaki gibidir:

 • İşin çeşidi
 • Hizmet ya da ürün ile gerçekleştirilen ticari faaliyetin niteliği
 • Malın adet bilgisi, birim fiyatı
 • Vergi oranı, net vergi tutarı
 • Adres bilgileri
 • Karşılıklı tarafların isim ve soy isim bilgileri
 • Mevcut ise vergi dairesi ile numarası
 • Gider pusulasının oluşturulduğu tarih
 • Müteselsil numara bilgisi
 • Seri numarası

Gider pusulası düzenlemesi ne zaman yapılır?

2019 senesinde Vergi Usul Kanunu'nun 3092 sayılı genel tebliği kapsamında elektronik ortamda da oluşturulabildiği belirtilen gider pusulası belli başlı durumlarda düzenlenir. Örneğin vergi mükellefi olmadığı bilinen bir kişiden hizmet alındığı takdirde gider makbuzu oluşturulmalıdır. Bununla birlikte hizmet veya ürün vergiden muaf tutulduğu bilinen bir esnaftan alındığı takdirde de bu belge hazırlanır.

Basit usulde vergilendirildiği görülen mükelleflerden sabit olarak nitelendirilen bir kıymet alındığı zaman da gider pusulasının hazırlanması gerekir. Yine gider makbuzunun hazırlanması gereken durumlardan biri, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yer alan 18. maddede belirtilen istisnai kategoriye dahil olan kişilerden eser alınmasıdır. Son olarak serbest meslek alanında geçici olarak hizmet verecek olan kişilere ödeme yapılırken de gider pusulası oluşturulması gerektiği belirtilebilir.

Gider pusulası hesaplamaları nasıl yapılır?

Vergi Usul Kanunu kapsamında yer alan 234. maddeye konu olan belli başlı kişiler gider pusulası hazırlamakla yükümlüdür. Bu kişi grupları arasında kazancı basit usulde vergilendirenler ile birinci ve ikinci sınıf tüccarlar mevcuttur. Ayrıca defter tutması zorunlu olan çiftçiler ile serbest meslek erbapları da belli başlı durumlarda gider pusulası düzenlemelidir. Belirtilen kişi gruplarının bir hizmet ya da mal almaları durumunda oluşturmaları gereken gider pusulasına yönelik olarak en çok araştırılan hususlardan biri ise hesaplama işlemleridir. Yani gider pusulası stopaj oranları gibi değerlere bağlı olarak brüt ve net ödemenin nasıl hesaplandığı açıklanmalıdır.

Herhangi bir gider pusulası örneği incelendiği zaman stopaj kesintisinin Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki 94. maddede belirtilen oranlara göre uygulandığı söylenebilir. Yani stopaj kesintisinin oranı %2 ya da %5 olabildiği gibi %10 veya %20'yi de bulabilir. Bu bilgilere bağlı olarak gider pusulası için vergi hesaplama örneği aşağıdaki gibi belirtilebilir;

 • Kişinin aldığı 100 TL'lik bir hizmet ya da ürün %20 oranındaki bir vergi oranına sahip ise brüt tutar “100/ (100 - 20)” işlemiyle bulunur.
 • Saptanan brüt tutar 125 TL'dir.
 • Bu bağlamda brüt tutardan net hizmet tutarı olan 100 TL çıkarıldığı takdirde vergi tutarı da 25 TL şeklinde belirlenir.
  Canlı Borsa


En Çok Aranan Haberler