FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Kamu kesimi borçlanma gereği nedir?

Devletin bütün gelirleri ve giderleri arasındaki fark kamu kesimi borçlanma gereksinimi olarak adlandırılır. Kamu kesimi borçlanma gereği para basılarak ya da geri borçlanma ile kapatılabilir. Kısaltması KKBG olan bu durum tüm dünya ülkelerinde geçerlidir. Peki kamu kesimi borçlanma gereği nedir?

Kamu kesimi borçlanma gereği nedir?

Gelir gider farkı çoğu dünya ülkelerinde görülür. Rating kuruluşları bir ülkeyi değerlendirme aşamasında kamu kesimi borçlanma gereksinimini göz önünde bulundurur. Kamu bütçe disiplinini sağlamak, yolsuzluk ve takipsizlik durumlarının önüne geçmek için alınan bir önlemdir.

Kamu Kesimi Borçlanma Gereği Nedir?

Devletin harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın bir yüzdesi olarak borçlanma ile karşıladığı kısmı olarak tanımlanır.

Gelir ve gider arasındaki farkın tanımı olan KKBG borçlanma ya da para basma yoluyla kapatılabilir. Kamu kesimi borçlanma gereği emisyon ile kapatıldığında enflasyon ve faiz oranlarında artış meydana gelir. Bu açığın mutlak değerinden ziyade gayri safi milli hasılaya oranı daha önemlidir.

Kamu kesimi borçlanma gereği hesaplanırken ana bileşenleri, konsolide bütçe açığı, yerel yönetimler açığı, fonlar açığı ve sosyal güvenlik kuruluşları açığı hesaplanır. Sıralanan hesapların bir bölümü fazla verdiğinde KKBG azalır. Döner sermaye hesaplamasındaki açıkların toplamı ise genelde hesaba katılmaz. KKBG hesaplamada en önemli rolü konsolide bütçe açığı oynar. Vergi gelirlerinin artan kamu giderlerini karşılamadığı durumlarda konsolide bütçe açığı git gide büyür.


Express
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

En Çok Aranan Haberler