FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Marjinal fayda nedir? Marjinal fayda formülü nedir?

Marjinal, matematikte son birim manasını taşırken fayda ise insanlara hoşnutluk yaratan bir durum anlamına gelir. Marjinal fayda, ekonomi biliminde neo-klasik değer teorisinin ana temelini oluşturmaktadır. Son tüketilen malın tüketilen toplam ürünlere yararı olup olmadığını ölçmek için kullanılır. Marjinal fayda nedir?

Marjinal fayda nedir? Marjinal fayda formülü nedir?

İçindekiler

  • Marjinal Fayda Nedir?
  • Marjinal Fayda Nasıl Hesaplanır?

Marjinal fayda grafik çizimleri ile gösterilmektedir. Tüketicilerin tükettikleri ürünün son biriminden aldıkları yararı ifade etmektedir. Marjinal fayda da belirli bir ürünün tüketimi arttıkça tüketicinin aldığı fayda da artmaktadır. Tüketicilerin ihtiyaçlarını ortadan kaldıran, onları memnun eden her şey ekonomide fayda olarak varsayılmaktadır.

Marjinal Fayda Nedir?

Pozitif fayda olarak da adlandırılan marjinal fayda, herhangi bir mal veya hizmetin fiyatının bir birim artması sonrası o mal veya hizmetin toplam faydasında yarattığı değişik olarak tanımlanır. Herhangi bir mal veya hizmetin tüketim seviyesinde yükseliş olduğunda bu durum tüketicilere fayda olarak yansımaktadır. Yine aynı şekilde herhangi bir mal veya hizmetin tüketim seviyesinde düşüş yaşandığında bu durum tüketicilere zarar olarak yansır. Marjinal faydanın pozitif olması uygun bir değer kuramı ortaya çıkarmak için yeterli değildir.

Ekonomi biliminde neo-klasik kurama göre bu kavramın daha sağlam bir prensibe uyduğu belirtilmektedir. Azalan marjinal fayda kanunu olarak adlandırılan bu kanuna göre tüketiciler herhangi bir mal veya hizmetin tüketim miktarını ne kadar çok arttırırsa, o mal veya hizmetten sağlayacakları yarar o kadar düşecektir. Marjinal fayda grafiğinde negatif bir eğilim yaşanır. Fayda, bir süre sonra sıfıra inmektedir. Negatif yöndeki artışlar, küçük olarak değil eşit artışlar olarak gösterilir. Bu şekilde çizilmesinin ana nedeni aralıkların küçük olmamasından kaynaklıdır.

Marjinal Fayda Nasıl Hesaplanır?

Marjinal fayda hesaplama metotları çoğunlukla üç şekilde yapılır.

  • Marjinal fayda grafikleri üzerinden yapılan hesaplamalar sayesinde maksimum nokta bulunur. Sonrasında grafiğin gösterdiği değerler baz alınarak hesaplamalar yapılır. Bu hesaplamaları yaparken grafiklerde miktar ve toplam fayda değişimlerinin yer alması gerekir.
  • Marjinal fayda hesaplamasında ikinci metot ise formül kullanmaktır. Marjinal fayda formülü nedir diye birçok kişi merak etmektedir. Marjinal fayda formülü: “MU = ΔTU / ΔQ” şeklinde gösterilir. Bu metotta toplam fayda değişimini miktar değişimine bölünür. İşlem sonrası çıkan değerler üzerinden grafik çizimleri yapılmaktadır.
  • Son metot ise ilk iki metoda göre oldukça zordur. Toplam fayda fonksiyonu türevi baz alınarak hesaplama yapılır. Bu yöntem özellikle çok iyi ve profesyonel matematik bilgisine sahip kişiler tarafından yapılabilmektedir.
    Keşfet


En Çok Aranan Haberler