FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Merkezi Yönetim Faiz Dışı Bütçe Dengesi Nedir?

Bir ülkenin merkezi yönetimi kapsamında bulunan genel bütçedeki idareler ile denetleyici kurumların bütçe gelirleri toplamından faiz hariç tutularak elde edilen bütçe giderlerinin çıkartılması sonucu ortaya çıkan bütçe dengesine Merkezi Yönetim Faiz Dışı Bütçe Dengesi adı verilir.

Merkezi Yönetim Faiz Dışı Bütçe Dengesi Nedir?

Merkezi Yönetim Faiz Dışı Bütçe Dengesi, Central Goverment Primary Budget Balance olarak da bilinir. Merkezi yönetime dahil olan genel bütçedeki idarelerin, denetleyici ve düzenleyici kurumların bütçe gelirleri üzerinden yapılan bir hesap sonucu bulunur.

Merkezi Yönetim Faiz Dışı Bütçe Dengesi Nedir?

Ülkenin bütçesinin faiz dışındaki bütün giderleri ile o ülkenin bütçe gelirleri arasında bulunan denge Merkezi Yönetim Faiz Dışı Bütçe dengesidir. Bu bütçe dengesine ulaşabilmek için şu formül uygulanır:

Merkezi Yönetim Faiz Dışı Bütçe Dengesi = Kurumların bütçe gelirleri toplamı – Faizleri dışarıda bırakıldığında elde edilen bütçe giderleri

Anlık Borsa


En Çok Aranan Haberler