FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Para piyasası nedir? Para piyasası araçları nelerdir, sermaye ve para piyasası farkı nedir?

Para piyasalarında ticari senetler araç olarak kullanılır. Kaynaklar da farklı mevduat türlerinden oluşabilir. Kendi içinde örgütlenen ya da örgütlenmemiş olan para piyasaları olarak ayrılan türleri vardır. Para piyasaları sayesinde kişiler yahut kurumlar, kısa süreli olarak ihtiyaç duydukları fonu karşılayabilirler. Genellikle yatırımcılar tarafından kullanılan para piyasası ve para piyasası araçları nedir?

Para piyasası nedir? Para piyasası araçları nelerdir, sermaye ve para piyasası farkı nedir?

İçindekiler

  • Para piyasası nedir?
  • Para piyasası araçları nelerdir?
  • Para ve sermaye piyasası ne demektir?
  • Para piyasası ve sermaye piyasası arasındaki farklar nelerdir?

Bir yıldan daha kısa vadeli olan fon arzının ve talebinin karşılandığı finansal piyasa türüne para piyasası adı verilir. Fonlar, para piyasalarında genel olarak firmaların nakit para ya da nakit paraya çevrilebilecek olan varlıklarını finanse etmek amacı ile kullanılır. Birden fazla aracı olan para piyasası kısa vadeli olması ve sağlanan fonların işletmelerin dönen varlıklarında kredi olarak kullanılması gibi özelliklere sahiptir. Genellikle likit yani parasını korumak isteyen yatırımcılar tarafından para piyasaları kullanılır.

Para piyasası nedir?

Para piyasaları üzerinden kişilerin ya da kurumların kısa süreli olarak ihtiyaç duyduğu fonları karşılar. Bu piyasalarda değerlendirilen finansal ürünlerin vadeleri en az doksan gün en çok ise bir yıl olarak belirlenmiştir. Para piyasası fonu yatırımcılar tarafından kullanılır. Birikimlerini kısa süreli vadelerde değerlendirmek isteyen ya da likit varlıklarını korumak isteyen yatırımcılar para piyasası fonu kullanır.

Ülkemizde para piyasaları üç farklı şekilde bulunur. Bu piyasalar "Takasbank Piyasası", "Merkez Bankası Piyasası" ve "Bankalar Arası Piyasa" olarak kabul edilmiştir. Para piyasalarında kullanılan bazı araçlar da vardır. Dijital paraların işletildiği piyasalar "dijital para piyasası" olarak adlandırılır. Bilinen para birimlerinden farklı olarak sanal ortamda kullanılan paralar dijital para piyasası temelini oluşturur. Para piyasası özellikleri arasında en başta vadeli fonlardan oluşma özelliği gelir. Para piyasası özellikleri:

  • Para piyasalarındaki vadelerin süresi bir yıldan fazla olamaz.
  • Sağlanan fonlar, işletmelerin dönen varlıklarında kredi olarak kullanılır.

Para piyasası araçları nelerdir?

Farklı araçların para piyasaları dâhilinde kullanılması mümkündür. Para piyasası araçlarını ticari senetler oluştururken para piyasası kaynakları ise çeşitli mevduatlar oluşturur. Para piyasalarında kullanılan araçlar:

  • Hazine bonoları
  • Finansman bonoları
  • Repo ya da ters repo
  • Banka bonoları

Para ve sermaye piyasası ne demektir?

Piyasa kendi içinde para ve sermaye piyasası olarak iki farklı şekilde ele alınabilir. Ekonomik şartlar altında para ve finansal durumları ortaya çıkartan piyasalar "sermaye piyasaları" olarak anılır. Hisse senetleri, tahviller ve uzun vadeleri bulunan menkul değerler, sermaye piyasalarını oluşturan unsurlardır. Para piyasalarında bir yıldan daha kısa süren vadeler geçerlidir. Bu kısa vadeli borç araçları alınıp satılabilir. Alım satım işlemlerinin yapıldığı piyasalara para piyasaları adı verilir.

Para piyasası ve sermaye piyasası arasındaki farklar nelerdir?

Para ve sermaye piyasası arasında belirgin olan bazı farklar bulunur ve bu farklar genel olarak vade süreleri ile ilgilidir. Örnek olarak sermaye piyasalarında daha uzun vadeler geçerlidir. Kısa vadeli menkul değerler ise para piyasaları için geçerlidir. Sermaye piyasaları organize edilirken para piyasalarında ciddi bir organize söz konusu değildir. Para piyasalarında yüksek oranda likidite kullanılırken sermaye piyasalarındaki likidite daha düşüktür. Para piyasası araçlarını genellikle bono ve repo oluştururken sermaye piyasası araçlarını pay senetleri, devlet tahvilleri, Eurobond gibi araçlar oluşturur.

Canlı Borsa


En Çok Aranan Haberler