FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Risk getiri nedir? Risk getiri oranı nasıl hesaplanır?

Günümüzde ekonomik ve finansal alanda kullanılan pek çok kelime mevcuttur. Bu kelimelere hâkim olmak da yapılan ekonomik işlemelerde istenen sonuçları elde etmek ve bu işlemlerin etkili olması adına önem teşkil etmektedir. Risk kavramı ile birlikte riskle ilgili diğer kavramlar da günlük dilde olduğu gibi ekonomik alanda da sıklıkla kullanılmaktadır. Bununla ilişkili olarak risk getiri nedir, risk getiri hesaplama işlemi nedir?

Risk getiri nedir? Risk getiri oranı nasıl hesaplanır?

Bir durumun yaşanma ihtimalini ya da şansını belirten risk kavramı, günlük yaşantımızdaki alım satım işlemlerinde de sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Risk hakkında bilgi sahibi olmak, ekonomik piyasa ile ilgili genel anlamda fikir edinmeye yardımcı olmaktadır. Bu da yatırım kararları ve alım satım işlemlerinde rehberlik etmektedir. Risk ile ilgili kavramlara hâkim olunması finansal açıdan sağlıklı kararlar alınması açısından önemlidir. Risk getiri nedir?

Risk getiri nedir?

Risk ile ilgili kavramlardan biri olan risk getiri, bir varlığa yapılan yatırım sonucunda erişilmesi umulan getiri ile bu yatırım ile sorumluluğu alınan risk arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu ikisi arasında pozitif doğrultuda bir ilişki bulunmaktadır. Bundan dolayı üstlenilen riskin artmasıyla getirinin de bununla birlikte artması beklenir. Üstlenilen risk azaldıkça da getirinin azalması beklenir. Belli bir risk karşılığında elde edilebilecek en yüksek getirilerin oluşturduğu risk getiri eğrisine de "efficient frontier" denir. Bu eğride özellikle karşılaştırma, ölçüt (benchmark) amaçlı kullanım söz konusudur.

Risk getiri hesaplama nasıl yapılır?

Risk getiri hesaplama, genel olarak yatırımdan elde edilen geçmiş getirilerin standart sapması olarak açıklanır. Bu yatırım sonucunda elde edilmesi umulan getiri de geçmişteki getirilerin ortalaması olarak karşımıza çıkar. Belli bir risk için ulaşılabilecek en yüksek getirilerin meydana getirdiği sonuçtan risk-getiri eğrisi oluşturularak bu eğri ölçü ve karşılaştırma amaçlı kullanılmaktadır.

Canlı Borsa


En Çok Aranan Haberler