FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Risk sermayesi nedir? Risk girişim sermayesi daha çok ne amaçla finansman sağlar?

İngilizcede Venture Capital şeklinde ifade edilen risk sermayesi; yeni iş kurmak ve işini büyütmek isteyenlerin ihtiyaç duyduğu bir yatırım çeşididir. Cesaret, cüret anlamını taşıyan venture kelimesinin Türkçe karşılığı olan risk sermayesi; yatırım yapmak isteyen girişimcilere kaynak sağlar. Risk sermayesi, bir çeşit özel sermaye yatırımı şeklinde de tanımlanır.

Risk sermayesi nedir? Risk girişim sermayesi daha çok ne amaçla finansman sağlar?

İçindekiler

  • Risk sermayesi nedir?
  • Risk girişim sermayesi daha çok ne amaçla finansman sağlar?
  • Risk sermayesi finansman türleri
  • Risk sermayesi örnekleri

Teknolojik gelişmeler, iş dünyasında modern yöntemlerin gelişmesine sebep oldu. Yaratıcı iş fikirleri klasik sermaye ve üretim sürecini bir tarafa bırakarak risk sermayesi adı verilen yatırım çeşidini ortaya çıkardı.

Risk sermayesi nedir?

Risk sermayesi; yeni fikirlerle yola çıkan ve uzun vadeli yatırım yapmayı düşünenler için tasarlanmış bir finansal kaynaktır. Bu finansal kaynak, risk almaktan korkmayan yatırımcılar tarafından tercih edilir.

Risk sermayesinden genellikle yeni kurulan ya da işini büyütmek isteyen girişimciler yararlanır. Risk sermayesi şirketi, yatırım alan girişim ve işletmelerden aylık olarak geri ödeme almaz. Risk sermayesinde aylık geri ödeme olmadığı için kredi finansman sisteminden ayrılır.

Risk sermayesi;

  • İşletme ve girişimleri uzun vadede kazançlı çıkarır.
  • Bireysel ya da şirket yatırımcılarınca sağlanacak fonların uzun vadede büyütülmesini sağlar.

Risk girişim sermayesi daha çok ne amaçla finansman sağlar?

Risk sermayesi, halka arz ve satış aracılığıyla halihazırdaki yatırımların getirisini en üst düzeye çıkartır. Gelişme potansiyeli yüksek ve rekabet üstünlüğü olan girişimlere uzun vadeli yatırım yapılması risk sermayesiyle mümkündür.

Risk sermayesi; yeni işletme ve girişimlerin iş süreçlerinin başarılı olmasında etkin rol oynar. Risk sermayesi alan işletmeler sektörlerinde aktif çalışmalar yapar.

Risk sermayesi ile geleneksel finansman seçenekleri hem amaç hem de işlev olarak birbirinden çok farklıdır. Risk girişim sermayesinden yararlanan işletmeler; geri ödeme ve borçlanma gibi olumsuz durumlardan muaf olur. Böylelikle işletmeler sadece iş sürecine odaklanır.

Risk sermayesi finansman türleri

Risk sermayesi finansman türleri; yeni kurulan işletme ve girişimlerin yanı sıra işini büyütmek isteyenler için büyük avantaj sağlar.

Risk sermayesi finansman türleri aşağıdaki gibidir:

Management by out

Finansal açıdan zor durumda olan işletmenin tamamının yönetici kadrosunca satın alınması, management by out olarak adlandırılır.

Seed Capital

Çekirdek sermaye şeklinde isimlendirilen Seed Capital; girişimcilik projesinin hazırlanmasında önemli rol oynar. Ar-Ge, piyasanın araştırılması vb. girişimciliğin ilk aşamalarını kapsar.

Bridge Financing

Türkçe köprü finansman anlamına gelen Bridge Financing, 6 ay ile 1 yıl içinde halka açılmayı düşünen şirketler için verilen destektir.

Startup Capital

Başlangıç finansmanı anlamına gelir. Şirketler örgütlenme aşamasında ürün satışı yapamayabilirler. Ürün satışı yapamayan şirketlerin aldığı desteklere Startup Capital denir.

Birinci Devre Finansmanı

Şirketler gelişimlerini tamamladıktan sonra ticari anlamda üretim ve satış yapmak için fona ihtiyaç duyar. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu fon, birinci devre finansmanla sağlanır.

İkinci Devre Finansman

Üretim yapabilen fakat kar elde edemeyen şirketler, ikinci devre finansmanla fon elde ederler.

Üçüncü Devre Finansman

Üçüncü devre finansman; pazar payını yükseltmeyi düşünen işletmelere yardımcı olur.

Risk sermayesi örnekleri

Yeni kurulacak ve büyütülmesi amaçlanan işletmeler, risk sermayesinden faydalanır. İşletme ve girişimcilik için hayati önem taşıyan risk sermayesi örnekleri şu şekildedir:

Şirket ve vakıflar

İş dünyasında faaliyet gösteren kişilerle nakit bakımından güçlü olan şirketler risk sermayesine destek verir.

Bankalar

Yatırım bankaları ve ticari bankalar başarılı olma olasılığı çok olan girişimlere destek verir.

Üniversiteler

Üniversiteler tarafından risk sermayesi hem inovasyon hem de Ar- Ge içerikli projelerde verilir.

Özel yatırım örgütleri

İş dünyasında faaliyet gösteren kişiler, özel yatırım örgütleri altında önemli gördükleri projelere destek verir.

Anlık Borsa


En Çok Aranan Haberler